Zasady funkcjonowania

You are viewing an old revision of this post, from 3 września 2014 o 20:28. See below for differences between this version and the current revision.

Zasady funkcjonowania, w tym m.in. o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich rozstrzygania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych, ujęte są w statucie szkoły.

 

Rejest zmian:

Zmiany:

There are no differences between the 3 września 2014 o 20:28 revision and the current revision. (Maybe only post meta information was changed.)