Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania, w tym m.in. o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich rozstrzygania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych, ujęte są w statucie szkoły.

 

Rejest zmian: