Status prawny

You are viewing an old revision of this post, from 3 września 2014 o 19:42. See below for differences between this version and the current revision.

Szkoła jest oświatową jednostką budżetową nieposiadającą osobowości prawnej. Organem prowadzącym jest Gmina Polkowice.

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, tekst jednolity (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z poź.zm.)

Rodzajem przeważającej działalności szkoły jest – szkolnictwo podstawowe

Rejest zmian:

Zmiany:

3 września 2014 o 19:42Current Revision
Content
Szkoła jest oświatową jednostką budżetową nieposiadającą osobowości prawnej. Organem prowadzącym jest Gmina Polkowice. Szkoła jest oświatową jednostką budżetową nieposiadającą osobowości prawnej. Organem prowadzącym jest Gmina Polkowice.
Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, tekst jednolity (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z poź.zm.)  Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, tekst jednolity (Dz. U. z 2015r. Nr 112, poz. 2156 z poź.zm.) i ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2013r. poz. 855 z póź. zm.).
Rodzajem przeważającej działalności szkoły jest - szkolnictwo podstawowe Rodzajem przeważającej działalności szkoły jest - szkolnictwo podstawowe

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.