Rejestry, ewidencje, archiwa

Lp. Nazwa rejestru/ewidencji Komórka
1 Książki kontroli sanepidu basen/ kierownik świetlicy
2 Ewidencja zbiorów bibliotecznych biblioteka
3 Książka porad ambulatoryjnych (rejestr wypadków uczniów będących pod opieką szkoły) gabinet pielęgniarki
4 Ewidencja czasu pracy kadry
5 Rejestr upoważnień i pełnomocnictw do działania w imieniu Dyrektora kadry
6 Rejestr wydanych zaświadczeń o zatrudnieniu kadry
7 Rejestr wypadków przy pracy kadry/bhp
8 Ewidencja środków trwałych i wyposażenia kierownik gospodarczy
9 Ewidencja wystawionych faktur kierownik gospodarczy
10 Rejestr umów zawartych na świadczenie usług niezbędnych do funkcjonowania szkoły kierownik gospodarczy
11 Rejestr umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych kierownik gospodarczy
12 Ewidencja osób korzystających z obiadów kierownik świetlicy
13 Rejestr wydanych kart rowerowych nauczyciel
14 Książki kontroli sekretariat
15 Rejestr pism przychodzących i wychodzących sekretariat
16 Ewidencja spełnienia obowiązku szkolnego sekretariat
17 Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych sekretariat
18 Ewidencja wydanych świadectw szkolnych sekretariat
19 Księga uczniów sekretariat
20 Rejestr zarządzeń dyrektora szkoły sekretariat
21 Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej sekretariat
22 Rejestr skarg i wniosków sekretariat
23 Księga zastępstw doraźnych zastępca dyrektora

 

Rejest zmian: