Przetargi – Zakończone

You are viewing an old revision of this post, from 3 września 2014 o 21:31. See below for differences between this version and the current revision.

podlegające Ustawie nie podlegające Ustawie Zakończone Usunięte

 

Rejest zmian:

Zmiany:

3 września 2014 o 21:31Current Revision
Title
Zakończone  Przetargi - Zakończone
Content
<table> <table>
<tbody> <tbody>
<tr> <tr>
<td style="text-align: center;"><a href="http:// bip.sp3.polkowice.pl/przetarg/ podlegajace-ustawie/ ">podlegające Ustawie</a></td> <td style="text-align: center;"><a href="http:// bip.sp3.polkowice.pl/przetarg/ podlegajace-ustawie/ ">podlegające Ustawie</a></td>
<td style="text-align: center;"><a href="http:// bip.sp3.polkowice.pl/przetarg/ nie-podlegajace- ustawie/">nie podlegające Ustawie</a></td> <td style="text-align: center;"><a href="http:// bip.sp3.polkowice.pl/przetarg/ nie-podlegajace- ustawie/">nie podlegające Ustawie</a></td>
<td><a href="http:// bip.sp3.polkowice.pl/przetarg/ zakonczone/%20" >Zakończone</a></td> <td><a href="http:// bip.sp3.polkowice.pl/przetarg/ zakonczone/%20" >Zakończone</a></td>
<td>Usunięte</td>  <td><a href="http:// bip.sp3.polkowice.pl/przetarg/ usuniete/">Usunięte</a></td>
</tr> </tr>
</tbody> </tbody>
</table> </table>
  <hr />
&nbsp; &nbsp;
  <div>
  <h5><span style="font-size: 10pt;">Polkowice, 11/02/2014</span></h5>
  <h3><span style="font-size: 10pt;"><strong>OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA</ strong></span></h3>
  <span style="font-size: 10pt;">„Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w Szkole Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach ul. Kardynała B. Kominka 1”</span>
  <h5><span style="font-size: 10pt;">Załącznik:</span>
  <span style="font-size: 10pt;"> <a href="http:// bip.sp3.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2013/ 08/ogloszenie_ o_udzieleniu_ zamowienia_SP3_ 11022014.doc" >Ogłoszenie o Udzieleniu Zamówienia</ a></span></h5>
  <hr />
  <h5><span style="font-size: 10pt;">Polkowice, 15/01/2014</span></h5>
  <h3><span style="font-size: 10pt;"><strong>OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA</ strong></span></h3>
  <h4><span style="font-size: 10pt;">Udostępnienie hali basenowej na organizację lekcji wychowania fizycznego poprzez rekreację i zabawę połączone z prowadzeniem nauki oraz doskonalenia pływania uczniów klas I-VI wraz z zapewnieniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, warunków zdrowotnych, rekreacyjnych i higieniczno – sanitarnych w 2014</span></h4>
  <h5><span style="font-size: 10pt;">Załączniki:</span>
  <span style="font-size: 10pt;"> <a href="http:// bip.sp3.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2013/ 08/bip_oglo_ o_zam_150114.pdf">Ogloszenie o Udzieleniu Zamówienia</ a></span></h5>
  <hr />
  <h5><span style="font-size: 10pt;">Polkowice, 14/01/2014</span></h5>
  <h4 style="text-align: left;" align="center"><span style="font-size: 10pt;"><strong>INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY</strong> </span></h4>
  <span style="font-size: 10pt;">„Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki</span>
  <span style="font-size: 10pt;"> w Szkole Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach ul. Kardynała B. Kominka 1"</span>
  <span style="font-size: 10pt;">Załącznik:</span>
  <span style="font-size: 10pt;"><a href="http:// bip.sp3.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2013/ 08/INFORMACJA- O-WYBORZE-NAJKORZYSTNIEJSZEJ- OFERTY.pdf">INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY</a></span>
  <hr />
  <h5><span style="font-size: 10pt;">Polkowice, 09/01/2014</span></h5>
  <h4><span style="font-size: 10pt;"><strong>OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY</strong> </span></h4>
  <span style="font-size: 10pt;">Udostępnienie hali basenowej na organizację lekcji wychowania fizycznego poprzez rekreację i zabawę połączone z prowadzeniem nauki oraz doskonalenia pływania uczniów klas I-VI wraz z zapewnieniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, warunków zdrowotnych, rekreacyjnych i higieniczno – sanitarnych w 2014.</span>
  <div></div>
  <div><span style="font-size: 10pt;"><strong> Załączniki: </strong></span></div>
  <div><span style="font-size: 10pt;"><a href="http:// bip.sp3.polkowice.pl/wp-content/ uploads/2013/ 08/ogloszenie_ o_zamiarze_zawarcia_umowy.pdf" >Ogłoszenie_ o_zamiarze_zawarcia_ umowy</a></span></div>
  <hr />
  </div>
  <span style="font-size: 10pt;"> </span>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.