Przetragi – Usunięte

podlegające Ustawie nie podlegające Ustawie Zakończone Usunięte

 


Polkowice, 23/12/2013
OGŁOSZENIE  ZAMÓWIENIU

Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
ul. Kardynała B. Kominka 1

Załączniki:

Polkowice, 22/10/2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
„Remont Pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 3 Im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach – roboty uzupełniające”
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
ul. Kardynała B. Kominka 1
Załącznik:

Dnia 12/09/2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

„Plac zabaw realizowany w ramach programu RADOSNA SZKOŁA
przy Szkole Podstawowej nr 3 w Polkowicach”

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
ul. Kardynała B. Kominka 1

Załącznik:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Dnia 26/08/2013
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający, tj.
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Arkadego Fiedlera, ul. Kardynała B. Kominka 1, 59-100 Polkowice,
informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. – t. j. ze zm.) na zadanie pn.:
Plac zabaw realizowany w ramach programu„RADOSNA SZKOŁA”
przy Szkole Podstawowej nr 3 w Polkowicach

Załącznik
Ogloszenie_o_wyniku


Dnia 09/08/2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Remont instalacji c.o. i wodociągowej oraz przebudowa instalacji ciepła technologicznego – roboty uzupełniające

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach
ul. Kardynała B. Kominka 1
Załącznik:

Dnia 07/08/2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Plac zabaw realizowany w ramach programu „RADOSNA SZKOŁA” przy
Szkole Podstawowej nr 3 w Polkowicach
Załączniki:

Rejest zmian: