Pracownicy pedagogiczni

You are viewing an old revision of this post, from 22 marca 2016 o 14:42. See below for differences between this version and the current revision.

W roku szkolnym 2015/2016 kadra pedagogiczna liczy 70 osób.

Lp. Nazwisko i imię Przedmiot – funkcja
1. Babiak – Tutko Justyna język niemiecki
2. Bajus Kornelia wychowanie fizyczne
3. Bajus Tomasz wychowanie fizyczne
4. Blicharska Danuta wychowanie fizyczne
5. Błaszczyk Bartłomiej wychowanie fizyczne
6. Brzostek Emanuel religia
7. Ciupka Adriana informatyka
8. Drabek-Mazur Urszula wychowawca zerówki
9. Dudycz Jolanta język polski
10. Ginczelewska Wioleta język niemiecki / zastępca dyretkora ds. wychowawczych
11. Gołębiowska Dorota edukacja wczesnoszkolna
12. Habraszka Grażyna edukacja wczesnoszkolna
13. Idzikowska Iwona bibliotekarz
14. Iżykiewicz Dorota wychowawca zerówki
15. Jakubowska Małgorzata wychowawca świetlicy szkolnej / kierownik świetlicy i  stołówki szkolnej
16. Janik Beata historia / przyroda / pedagog szkolny
17. Janiszewski Marcin matematyka
18. Jankowska Agnieszka wychowawca świetlicy szkolnej
19. Jerszyńska Elżbieta edukacja wczesnoszkolna
20. Kaczanowska Beata edukacja wczesnoszkolna
21. Kaczmarek Małgorzata edukacja wczesnoszkolna / zastępca dyretkora ds. dydaktycznych
22. Kaftan-Milczarczyk Izabela wychowanie fizyczne
23. Kochman Joanna język angielski (urlop macierzyński)
24. Koncur Monika edukacja wczesnoszkolna
25. Korsak Joanna wychowanie fizyczne
26. Kosińska Małgorzata język niemiecki
27. Kotowska Marta wychowawca świetlicy szkolnej
28. Kozłowski Marcin wychowanie fizyczne
29. Krawczak Róża nauczanie indywidualne / tyflopedagog
30. Kulewicz  Maria koło języka rosyjskiego
31. Kusiak Agata wychowawca świetlicy szkolnej
32. Kwaśniak Dorota edukacja wczesnoszkolna
33. Liberski Włodzimierz matematyka / dyrektor
34. Lichwa Lidia historia
35. Łachowska Iwona muzyka
36. Łużna Iwona język polski
37. Machatałowicz  Wiesława wychowawca zerówki
38. Makaś Anna edukacja wczesnoszkolna
39. Makieła Alicja psycholog szkolny
40. Maraj Weronika religia
41. Marciniak Katarzyna język polski
42. Maziec Mateusz język angielski
43. Michna Marzanna przyroda
44. Mitka Monika edukacja wczesnoszkolna
45. Mroczko Anna edukacja wczesnoszkolna
46. Muller-Knap Ewelina język angielski
47. Musiał Bożena język polski
48. Oleksy Monika wychowawca świetlicy szkolnej
49. Olszyński Krzysztof wychowanie fizyczne
50. Oniszko Monika nauczanie indywidualne / oligofrenopedagog
51. Osos Adrianna wychowawca świetlicy szkolnej
52. Patron Marzena plastyka
53. Pawełko Marcin wychowanie fizyczne
54. Piwowar Anna wychowawca świetlicy szkolnej
55. Podgórska Anna edukacja wczesnoszkolna
56. Siemaszko Gizela matematyka / informatyka
57. Skraba Sylwia logopeda
58. Sołoducho Marta matematyka (urlop zdrowotny)
59. Stefanowska  Patrycja edukacja wczesnoszkolna
60. Suchańska Anna religia
61. Soliwoda Magdalena język angielski
62. Synowiec Danuta religia
63. Szczęsna Zuzanna bibliotekarz
64. Szmorąg  Liliana wychowawca świetlicy szkolnej
65. Szwajka Dorota język angielski
66. Trybka Justyna język angielski (urlop macierzyński)
67. Turbińska Elżbieta język polski / pedagog szkolny
68. Wierdak Beata edukacja wczesnoszkolna
69. Zaleski Robert wychowanie fizyczne
70. Zielińska Wioleta wychowawca świetlicy szkolnej
71. Żelichowska Zuzanna edukacja wczesnoszkolna

 

 

Rejest zmian:

Zmiany:

22 marca 2016 o 14:42Current Revision
Content
W roku szkolnym 2015/2016 kadra pedagogiczna liczy 70 osób.  W roku szkolnym 2016/2017 kadra pedagogiczna liczy 75 osób.
<table width="639">  
  <table width="639" cellspacing="0" cellpadding=" 2"><colgroup> <col width="89" /> <col width="260" /> <col width="279" /> </colgroup>
<tbody> <tbody>
<tr> <tr>
<td width="90">Lp.</td>  <td width="89">Lp.</td>
<td>Nazwisko i imię</td>  <td width="260">Nazwisko i imię</td>
<td width="283">Przedmiot - funkcja</td>  <td width="279">Przedmiot - funkcja</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">1.</td>  <td width="89">1.</td>
<td>Babiak - Tutko Justyna</td>  <td width="260">Babiak - Tutko Justyna</td>
<td width="283">język niemiecki</td>  <td width="279">język niemiecki</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">2.</td>  <td width="89">2.</td>
<td width="266">Bajus Kornelia</td>  <td width="260">Bajus Kornelia</td>
<td width="283">wychowanie fizyczne</td>  <td width="279">wychowanie fizyczne</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">3.</td>  <td width="89">3.</td>
<td width="266">Bajus Tomasz</td>  <td width="260">Bajus Tomasz</td>
<td width="283">wychowanie fizyczne</td>  <td width="279">wychowanie fizyczne</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">4.</td>  <td width="89">4.</td>
<td width="266">Blicharska Danuta</td>  <td width="260">Blicharska Danuta</td>
<td width="283">wychowanie fizyczne</td>  <td width="279">wychowanie fizyczne</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">5.</td>  <td width="89">5.</td>
<td width="266">Błaszczyk Bartłomiej</td>  <td width="260">Błaszczyk Bartłomiej</td>
<td width="283">wychowanie fizyczne</td>  <td width="279">wychowanie fizyczne</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">6.</td>  <td width="89">6.</td>
<td>Brzostek Emanuel</td>  
  <td width="260">ks. Bocheński Jakub</td>
<td width="283">religia</td>  <td width="279">religia</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">7.</td>  <td width="89">7.</td>
<td width="266">Ciupka Adriana</td>  <td width="260">Ciupka Adriana</td>
<td width="283">informatyka</td>  <td width="279">informatyka</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">8.</td>  <td width="89">8.</td>
<td width="266">Drabek-Mazur Urszula</td>  <td width="260">Czub Anna</td>
<td width="283">wychowawca zerówki</td>  <td width="279">wychowawca świetlicy szkolnej</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">9.</td>  <td width="89">9.</td>
<td width="266">Dudycz Jolanta</td>  <td width="260">Cybruch Sara</td>
<td width="283">język polski</td>  
  <td width="279">psycholog szkolny</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">10.</td>  <td width="89">10.</td>
  <td width="260">Drabek-Mazur Urszula</td>
<td width="266">Ginczelewska Wioleta</td>  <td width="279">wychowawca zerówki</td>
<td width="283">język niemiecki / zastępca dyretkora ds. wychowawczych</td>  
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">11.</td>  <td width="89">11.</td>
<td width="266">Gołębiowska Dorota</td>  
<td width="283">edukacja wczesnoszkolna</td>  <td width="260">Dudycz Jolanta</td>
  <td width="279">język polski</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">12.</td>  <td width="89">12.</td>
<td width="266">Habraszka Grażyna</td>  
<td width="283">edukacja wczesnoszkolna</td>  <td width="260">Ginczelewska Wioleta</td>
  <td width="279">język niemiecki / zastępca dyretkora ds. wychowawczych</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">13.</td>  <td width="89">13.</td>
<td width="266">Idzikowska Iwona</td>  
<td width="283">bibliotekarz</td>  
  <td width="260">Glazer Ewa</td>
  <td width="279">wychowawca zerówki</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">14.</td>  <td width="89">14.</td>
<td width="266">Iżykiewicz Dorota</td>  <td width="260">Gołębiowska Dorota</td>
<td width="283">wychowawca zerówki</td>  
  <td width="279">edukacja wczesnoszkolna</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">15.</td>  <td width="89">15.</td>
<td width="266">Jakubowska Małgorzata</td>  <td width="260">Habraszka Grażyna</td>
<td width="283">wychowawca świetlicy szkolnej / kierownik świetlicy i  stołówki szkolnej</td>  
  <td width="279">edukacja wczesnoszkolna</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">16.</td>  <td width="89">16.</td>
<td width="266">Janik Beata</td>  
<td width="283">historia / przyroda / pedagog szkolny</td>  
  <td width="260">Idzikowska Iwona</td>
  <td width="279">bibliotekarz</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">17.</td>  <td width="89">17.</td>
<td>Janiszewski Marcin</td>  
<td width="283">matematyka</td>  
  <td width="260">Iżykiewicz Dorota</td>
  <td width="279">wychowawca zerówki</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">18.</td>  <td width="89">18.</td>
<td>Jankowska Agnieszka</td>  
<td width="283">wychowawca świetlicy szkolnej</td>  <td width="260">Jakubowska Małgorzata</td>
  <td width="279">wychowawca świetlicy szkolnej / kierownik świetlicy i  stołówki szkolnej</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">19.</td>  <td width="89">19.</td>
<td width="266">Jerszyńska Elżbieta</td>  <td width="260">Janik Beata</td>
<td width="283">edukacja wczesnoszkolna</td>  
  <td width="279">historia / przyroda / pedagog szkolny</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">20.</td>  <td width="89">20.</td>
<td width="266">Kaczanowska Beata</td>  <td width="260">Janiszewski Marcin</td>
<td width="283">edukacja wczesnoszkolna</td>  
  <td width="279">matematyka</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">21.</td>  <td width="89">21.</td>
<td width="266">Kaczmarek Małgorzata</td>  <td width="260">Jankowska Agnieszka</td>
<td width="283">edukacja wczesnoszkolna / zastępca dyretkora ds. dydaktycznych</td>  <td width="279">wychowawca świetlicy szkolnej</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">22.</td>  <td width="89">22.</td>
<td width="266">Kaftan-Milczarczyk Izabela</td>  <td width="260">Jerszyńska Elżbieta</td>
<td width="283">wychowanie fizyczne</td>  <td width="279">edukacja wczesnoszkolna</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">23.</td>  <td width="89">23.</td>
<td width="266">Kochman Joanna</td>  <td width="260">Kaczanowska Beata</td>
<td width="283">język angielski (urlop macierzyński)</td>  <td width="279">edukacja wczesnoszkolna</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">24.</td>  <td width="89">24.</td>
<td width="266">Koncur Monika</td>  
<td width="283">edukacja wczesnoszkolna</td>  
  <td width="260">Kaczmarek Małgorzata</td>
  <td width="279">edukacja wczesnoszkolna / zastępca dyretkora ds. dydaktycznych</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">25.</td>  <td width="89">25.</td>
<td width="266">Korsak Joanna</td>  
  <td width="260">Kaftan-Milczarczyk Izabela</td>
<td width="283">wychowanie fizyczne</td>  <td width="279">wychowanie fizyczne</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">26.</td>  <td width="89">26.</td>
<td width="266">Kosińska Małgorzata</td>  <td width="260">Kochman Joanna</td>
<td width="283">język niemiecki</td>  
  <td width="279">język angielski (urlop macierzyński)</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">27.</td>  <td width="89">27.</td>
<td width="266">Kotowska Marta</td>  <td width="260">Koncur Monika</td>
<td width="283">wychowawca świetlicy szkolnej</td>  <td width="279">edukacja wczesnoszkolna</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">28.</td>  <td width="89">28.</td>
<td width="266">Kozłowski Marcin</td>  <td width="260">Korsak Joanna</td>
<td width="283">wychowanie fizyczne</td>  <td width="279">wychowanie fizyczne</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">29.</td>  <td width="89">29.</td>
<td>Krawczak Róża</td>  
  <td width="260">Kosińska Małgorzata</td>
<td width="283">nauczanie indywidualne / tyflopedagog</td>  <td width="279">język niemiecki</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">30.</td>  <td width="89">30.</td>
<td width="266">Kulewicz  Maria</td>  <td width="260">Kotowska Marta</td>
<td width="283">koło języka rosyjskiego</td>  
  <td width="279">wychowawca świetlicy szkolnej</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">31.</td>  <td width="89">31.</td>
<td width="266">Kusiak Agata</td>  
  <td width="260">Kozłowski Marcin</td>
<td width="283">wychowawca świetlicy szkolnej</td>  <td width="279">wychowanie fizyczne</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">32.</td>  <td width="89">32.</td>
<td width="266">Kwaśniak Dorota</td>  <td width="260">Krawczak Róża</td>
<td width="283">edukacja wczesnoszkolna</td>  
  <td width="279">nauczanie indywidualne / tyflopedagog</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">33.</td>  <td width="89">33.</td>
<td width="266">Liberski Włodzimierz</td>  
<td width="283">matematyka / dyrektor</td>  
  <td width="260">Kulczycka-Hucaluk Anna</td>
  <td width="279">edukacja wczesnoszkolna</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">34.</td>  <td width="89">34.</td>
<td width="266">Lichwa Lidia</td>  <td width="260">Kusiak Agata</td>
<td width="283">historia</td>  
  <td width="279">wychowawca świetlicy szkolnej</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">35.</td>  <td width="89">35.</td>
<td width="266">Łachowska Iwona</td>  <td width="260">Kwaśniak Dorota</td>
<td width="283">muzyka</td>  
  <td width="279">edukacja wczesnoszkolna</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">36.</td>  <td width="89">36.</td>
<td width="266">Łużna Iwona</td>  
<td width="283">język polski</td>  
  <td width="260">Liberski Włodzimierz</td>
  <td width="279">matematyka / dyrektor</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">37.</td>  <td width="89">37.</td>
<td width="266">Machatałowicz  Wiesława</td>  
<td width="283">wychowawca zerówki</td>  <td width="260">Lichwa Anna</td>
  <td width="279">wychowawca świetlicy szkolnej</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">38.</td>  <td width="89">38.</td>
<td width="266">Makaś Anna</td>  <td width="260">Łachowska Iwona</td>
<td width="283">edukacja wczesnoszkolna</td>  
  <td width="279">muzyka</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">39.</td>  <td width="89">39.</td>
<td width="266">Makieła Alicja</td>  <td width="260">Łużna Iwona</td>
<td width="283">psycholog szkolny</td>  <td width="279">język polski</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">40.</td>  <td width="89">40.</td>
<td>Maraj Weronika</td>  
<td width="283">religia</td>  
  <td width="260">Machatałowicz  Wiesława</td>
  <td width="279">wychowawca zerówki</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">41.</td>  <td width="89">41.</td>
<td width="266">Marciniak Katarzyna</td>  <td width="260">Makaś Anna</td>
<td width="283">język polski</td>  
  <td width="279">edukacja wczesnoszkolna</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">42.</td>  <td width="89">42.</td>
<td width="266">Maziec Mateusz</td>  <td width="260">Makieła Alicja</td>
<td width="283">język angielski</td>  
  <td width="279">psycholog szkolny</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">43.</td>  <td width="89">43.</td>
<td width="266">Michna Marzanna</td>  <td width="260">Maraj Weronika</td>
<td width="283">przyroda</td>  
  <td width="279">religia</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">44.</td>  <td width="89">44.</td>
<td width="266">Mitka Monika</td>  <td width="260">Marciniak Katarzyna</td>
<td width="283">edukacja wczesnoszkolna</td>  <td width="279">język polski</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">45.</td>  <td width="89">45.</td>
<td width="266">Mroczko Anna</td>  
<td width="283">edukacja wczesnoszkolna</td>  <td width="260">Maziec Mateusz</td>
  <td width="279">język angielski</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">46.</td>  <td width="89">46.</td>
<td width="266">Muller-Knap Ewelina</td>  <td width="260">Michna Marzanna</td>
<td width="283">język angielski</td>  
  <td width="279">przyroda</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">47.</td>  <td width="89">47.</td>
<td width="266">Musiał Bożena</td>  <td width="260">Mitka Monika</td>
<td width="283">język polski</td>  
  <td width="279">edukacja wczesnoszkolna</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">48.</td>  <td width="89">48.</td>
<td width="266">Oleksy Monika</td>  <td width="260">Mroczko Anna</td>
<td width="283">wychowawca świetlicy szkolnej</td>  <td width="279">edukacja wczesnoszkolna</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">49.</td>  <td width="89">49.</td>
<td width="266">Olszyński Krzysztof</td>  
  <td width="260">Muller-Knap Ewelina</td>
<td width="283">wychowanie fizyczne</td>  <td width="279">język angielski</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">50.</td>  <td width="89">50.</td>
<td width="266">Oniszko Monika</td>  <td width="260">Musiał Bożena</td>
<td width="283">nauczanie indywidualne / oligofrenopedagog</td>  
  <td width="279">język polski</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">51.</td>  <td width="89">51.</td>
<td width="266">Osos Adrianna</td>  <td width="260">Oleksy Monika</td>
<td width="283">wychowawca świetlicy szkolnej</td>  <td width="279">wychowawca świetlicy szkolnej</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">52.</td>  <td width="89">52.</td>
<td width="266">Patron Marzena</td>  
<td width="283">plastyka</td>  
  <td width="260">Olszyński Krzysztof</td>
  <td width="279">wychowanie fizyczne</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">53.</td>  <td width="89">53.</td>
<td>Pawełko Marcin</td>  
<td width="283">wychowanie fizyczne</td>  <td width="260">Oniszko Monika</td>
  <td width="279">nauczanie indywidualne / oligofrenopedagog</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">54.</td>  <td width="89">54.</td>
<td>Piwowar Anna</td>  
  <td width="260">Osos Adrianna</td>
<td width="283">wychowawca świetlicy szkolnej</td>  <td width="279">wychowawca świetlicy szkolnej</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">55.</td>  <td width="89">55.</td>
<td width="266">Podgórska Anna</td>  <td width="260">Patron Marzena</td>
<td width="283">edukacja wczesnoszkolna</td>  
  <td width="279">plastyka</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">56.</td>  <td width="89">56.</td>
<td width="266">Siemaszko Gizela</td>  <td width="260">Pawełko Marcin</td>
<td width="283">matematyka / informatyka</td>  
  <td width="279">wychowanie fizyczne</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">57.</td>  <td width="89">57.</td>
<td width="266">Skraba Sylwia</td>  <td width="260">Podgórska Anna</td>
<td width="283">logopeda</td>  
  <td width="279">edukacja wczesnoszkolna</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">58.</td>  <td width="89">58.</td>
<td width="266">Sołoducho Marta</td>  
  <td width="260">Siemaszko Gizela</td>
<td width="283">matematyka (urlop zdrowotny)</td>  <td width="279">matematyka / informatyka</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">59.</td>  <td width="89">59.</td>
<td width="266">Stefanowska  Patrycja</td>  <td width="260">Skraba Sylwia</td>
<td width="283">edukacja wczesnoszkolna</td>  <td width="279">logopeda</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">60.</td>  <td width="89">60.</td>
<td width="266">Suchańska Anna</td>  <td width="260">Sołoducho Marta</td>
<td width="283">religia</td>  
  <td width="279">matematyka (urlop zdrowotny)</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">61.</td>  <td width="89">61.</td>
<td>Soliwoda Magdalena</td>  <td width="260">Soliwoda Magdalena</td>
<td width="283">język angielski</td>  <td width="279">język angielski</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">62.</td>  <td width="89">62.</td>
<td width="266">Synowiec Danuta</td>  <td width="260">Suchańska Anna</td>
<td width="283">religia</td>  <td width="279">religia</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">63.</td>  <td width="89">63.</td>
<td width="266">Szczęsna Zuzanna</td>  <td width="260">Synowiec Danuta</td>
<td width="283">bibliotekarz</td>  <td width="279">religia</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">64.</td>  <td width="89">64.</td>
  <td width="260">Szczęsna Zuzanna</td>
<td width="266">Szmorąg  Liliana</td>  <td width="279">bibliotekarz</td>
<td width="283">wychowawca świetlicy szkolnej</td>  
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">65.</td>  <td width="89">65.</td>
<td width="266">Szwajka Dorota</td>  
<td width="283">język angielski</td>  <td width="260">Szmorąg Liliana</td>
  <td width="279">wychowawca świetlicy szkolnej</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">66.</td>  <td width="89">66.</td>
<td width="266">Trybka Justyna</td>  
  <td width="260">Szwajka Dorota</td>
<td width="283">język angielski (urlop macierzyński)</td>  <td width="279">język angielski</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">67.</td>  <td width="89">67.</td>
<td width="266">Turbińska Elżbieta</td>  <td width="260">Trybka Justyna</td>
<td width="283">język polski / pedagog szkolny</td>  <td width="279">język angielski (urlop macierzyński)</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">68.</td>  <td width="89">68.</td>
<td width="266">Wierdak Beata</td>  
  <td width="260">Turbińska Elżbieta</td>
<td width="283">edukacja wczesnoszkolna</td>  <td width="279">język polski / pedagog szkolny</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">69.</td>  <td width="89">69.</td>
<td width="266">Zaleski Robert</td>  <td width="260">Wierdak Beata</td>
<td width="283">wychowanie fizyczne</td>  <td width="279">edukacja wczesnoszkolna</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">70.</td>  <td width="89">70.</td>
<td width="266">Zielińska Wioleta</td>  <td width="260">Wojcinska Justyna</td>
<td width="283">wychowawca świetlicy szkolnej</td>  
  <td width="279">pedagog szkolny</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">71.</td>  <td width="89">71.</td>
  <td width="260">Woźna Ewa</td>
  <td width="279">język angielski</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="89">72.</td>
  <td width="260">Zaleski Robert</td>
  <td width="279">wychowanie fizyczne</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="89">73.</td>
  <td width="260">Zielińska Wioleta</td>
  <td width="279">wychowawca świetlicy szkolnej</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="89">74.</td>
<td width="266">Żelichowska Zuzanna</td>  <td width="260">Żelichowska Zuzanna</td>
<td width="283">edukacja wczesnoszkolna</td>  <td width="279">edukacja wczesnoszkolna</td>
</tr> </tr>
</tbody> </tbody>
</table> </table>
&nbsp; &nbsp;
&nbsp; &nbsp;

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Jedna odpowiedź na „Pracownicy pedagogiczni

  1. Pingback: buy viagra

Możliwość komentowania jest wyłączona.