Pracownicy pedagogiczni

You are viewing an old revision of this post, from 2 października 2014 o 22:42. See below for differences between this version and the current revision.

W roku szkolnym 2014/2015 kadra pedagogiczna liczy 70 osób.

Lp. Nazwisko i imię Przedmiot – funkcja
1. Babiak – Tutko Justyna język niemiecki
2. Bajus Kornelia wychowanie fizyczne
3. Bajus Tomasz wychowanie fizyczne
4. Blicharska Danuta wychowanie fizyczne
5. Błaszczyk Bartłomiej wychowanie fizyczne
6. Brzostek Emanuel religia
7. Ciupka Adriana informatyka
8. Drabek-Mazur Urszula wychowawca zerówki
9. Dudycz Jolanta język polski
10. Ginczelewska Wioleta język niemiecki / zastępca dyretkora ds. wychowawczych
11. Gołębiowska Dorota edukacja wczesnoszkolna
12. Habraszka Grażyna edukacja wczesnoszkolna
13. Idzikowska Iwona bibliotekarz
14. Iżykiewicz Dorota wychowawca zerówki
15. Jakubowska Małgorzata wychowawca świetlicy szkolnej / kierownik świetlicy i  stołówki szkolnej
16. Janik Beata historia / przyroda / pedagog szkolny
17. Janiszewski Marcin matematyka
18. Jankowska Agnieszka wychowawca świetlicy szkolnej
19. Jerszyńska Elżbieta edukacja wczesnoszkolna
20. Kaczanowska Beata edukacja wczesnoszkolna
21. Kaczmarek Małgorzata edukacja wczesnoszkolna / zastępca dyretkora ds. dydaktycznych
22. Kaftan-Milczarczyk Izabela wychowanie fizyczne
23. Kochman Joanna język angielski (urlop macierzyński)
24. Koncur Monika edukacja wczesnoszkolna
25. Korsak Joanna wychowanie fizyczne
26. Kosińska Małgorzata język niemiecki
27. Kozłowski Marcin wychowanie fizyczne
28. Krawczak Róża nauczanie indywidualne / tyflopedagog
29. Kulewicz  Maria koło języka rosyjskiego
30. Kusiak Agata wychowawca świetlicy szkolnej
31. Kwaśniak Dorota edukacja wczesnoszkolna
32. Liberski Włodzimierz matematyka / dyrektor
33. Lichwa Lidia historia
34. Łachowska Iwona muzyka
35. Łużna Iwona język polski
36. Łyczko Małgorzata informatyka / matematyka
37. Machatałowicz  Wiesława wychowawca zerówki
38. Makaś Anna edukacja wczesnoszkolna
39. Makieła Alicja psycholog szkolny
40. Maraj Weronika religia
41. Marciniak Katarzyna język polski
42. Maziec Mateusz język angielski
43. Michna Marzanna przyroda
44. Mitka Monika edukacja wczesnoszkolna
45. Mroczko Anna edukacja wczesnoszkolna
46. Muller-Knap Ewelina język angielski
47. Musiał Bożena język polski
48. Oleksy Monika wychowawca świetlicy szkolnej
49. Olszyński Krzysztof wychowanie fizyczne
50. Oniszko Monika nauczanie indywidualne / oligofrenopedagog
51. Patron Marzena plastyka
52. Pawełko Marcin wychowanie fizyczne
53. Podgórska Anna edukacja wczesnoszkolna
54. Rybitwa – Osos Adrianna nauczyciel punktu przedszkolnego „Pszczółki”
55. Siemaszko Gizela matematyka / informatyka
56. Skraba Sylwia logopeda
57. Sołoducho Marta matematyka (urlop zdrowotny)
58. Stefanowska  Patrycja edukacja wczesnoszkolna
59. Suchańska Anna religia
60. Sulima Lucyna język angielski
61. Synowiec Danuta religia
62. Szczęsna Zuzanna bibliotekarz
63. Szmorąg  Liliana wychowawca świetlicy szkolnej
64. Szwajka Dorota język angielski
65. Trybka Justyna język angielski (urlop macierzyński)
66. Turbińska Elżbieta język polski / pedagog szkolny
67. Wierdak Beata edukacja wczesnoszkolna
68. Zaleski Robert wychowanie fizyczne
69. Zielińska Wioleta wychowawca świetlicy szkolnej
70. Żelichowska Zuzanna edukacja wczesnoszkolna

 

 

Rejest zmian:

Zmiany:

2 października 2014 o 22:42Current Revision
Content
W roku szkolnym 2014/2015 kadra pedagogiczna liczy 70 osób.  W roku szkolnym 2016/2017 kadra pedagogiczna liczy 75 osób.
<table width="639">  
  <table width="639" cellspacing="0" cellpadding=" 2"><colgroup> <col width="89" /> <col width="260" /> <col width="279" /> </colgroup>
<tbody> <tbody>
<tr> <tr>
<td width="90">Lp.</td>  <td width="89">Lp.</td>
<td>Nazwisko i imię</td>  <td width="260">Nazwisko i imię</td>
<td width="283">Przedmiot - funkcja</td>  <td width="279">Przedmiot - funkcja</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">1.</td>  <td width="89">1.</td>
<td>Babiak - Tutko Justyna</td>  <td width="260">Babiak - Tutko Justyna</td>
<td width="283">język niemiecki</td>  <td width="279">język niemiecki</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">2.</td>  <td width="89">2.</td>
<td width="266">Bajus Kornelia</td>  <td width="260">Bajus Kornelia</td>
<td width="283">wychowanie fizyczne</td>  <td width="279">wychowanie fizyczne</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">3.</td>  <td width="89">3.</td>
<td width="266">Bajus Tomasz</td>  <td width="260">Bajus Tomasz</td>
<td width="283">wychowanie fizyczne</td>  <td width="279">wychowanie fizyczne</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">4.</td>  <td width="89">4.</td>
<td width="266">Blicharska Danuta</td>  <td width="260">Blicharska Danuta</td>
<td width="283">wychowanie fizyczne</td>  <td width="279">wychowanie fizyczne</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">5.</td>  <td width="89">5.</td>
<td width="266">Błaszczyk Bartłomiej</td>  <td width="260">Błaszczyk Bartłomiej</td>
<td width="283">wychowanie fizyczne</td>  <td width="279">wychowanie fizyczne</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">6.</td>  <td width="89">6.</td>
<td>Brzostek Emanuel</td>  
  <td width="260">ks. Bocheński Jakub</td>
<td width="283">religia</td>  <td width="279">religia</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">7.</td>  <td width="89">7.</td>
<td width="266">Ciupka Adriana</td>  <td width="260">Ciupka Adriana</td>
<td width="283">informatyka</td>  <td width="279">informatyka</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">8.</td>  <td width="89">8.</td>
<td width="266">Drabek-Mazur Urszula</td>  <td width="260">Czub Anna</td>
<td width="283">wychowawca zerówki</td>  <td width="279">wychowawca świetlicy szkolnej</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">9.</td>  <td width="89">9.</td>
<td width="266">Dudycz Jolanta</td>  <td width="260">Cybruch Sara</td>
<td width="283">język polski</td>  
  <td width="279">psycholog szkolny</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">10.</td>  <td width="89">10.</td>
  <td width="260">Drabek-Mazur Urszula</td>
<td width="266">Ginczelewska Wioleta</td>  <td width="279">wychowawca zerówki</td>
<td width="283">język niemiecki / zastępca dyretkora ds. wychowawczych</td>  
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">11.</td>  <td width="89">11.</td>
<td width="266">Gołębiowska Dorota</td>  
<td width="283">edukacja wczesnoszkolna</td>  <td width="260">Dudycz Jolanta</td>
  <td width="279">język polski</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">12.</td>  <td width="89">12.</td>
<td width="266">Habraszka Grażyna</td>  
<td width="283">edukacja wczesnoszkolna</td>  <td width="260">Ginczelewska Wioleta</td>
  <td width="279">język niemiecki / zastępca dyretkora ds. wychowawczych</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">13.</td>  <td width="89">13.</td>
<td width="266">Idzikowska Iwona</td>  
<td width="283">bibliotekarz</td>  
  <td width="260">Glazer Ewa</td>
  <td width="279">wychowawca zerówki</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">14.</td>  <td width="89">14.</td>
<td width="266">Iżykiewicz Dorota</td>  <td width="260">Gołębiowska Dorota</td>
<td width="283">wychowawca zerówki</td>  
  <td width="279">edukacja wczesnoszkolna</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">15.</td>  <td width="89">15.</td>
<td width="266">Jakubowska Małgorzata</td>  <td width="260">Habraszka Grażyna</td>
<td width="283">wychowawca świetlicy szkolnej / kierownik świetlicy i  stołówki szkolnej</td>  
  <td width="279">edukacja wczesnoszkolna</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">16.</td>  <td width="89">16.</td>
<td width="266">Janik Beata</td>  
<td width="283">historia / przyroda / pedagog szkolny</td>  
  <td width="260">Idzikowska Iwona</td>
  <td width="279">bibliotekarz</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">17.</td>  <td width="89">17.</td>
<td>Janiszewski Marcin</td>  
<td width="283">matematyka</td>  
  <td width="260">Iżykiewicz Dorota</td>
  <td width="279">wychowawca zerówki</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">18.</td>  <td width="89">18.</td>
<td>Jankowska Agnieszka</td>  
<td width="283">wychowawca świetlicy szkolnej</td>  <td width="260">Jakubowska Małgorzata</td>
  <td width="279">wychowawca świetlicy szkolnej / kierownik świetlicy i  stołówki szkolnej</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">19.</td>  <td width="89">19.</td>
<td width="266">Jerszyńska Elżbieta</td>  <td width="260">Janik Beata</td>
<td width="283">edukacja wczesnoszkolna</td>  
  <td width="279">historia / przyroda / pedagog szkolny</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">20.</td>  <td width="89">20.</td>
<td width="266">Kaczanowska Beata</td>  <td width="260">Janiszewski Marcin</td>
<td width="283">edukacja wczesnoszkolna</td>  
  <td width="279">matematyka</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">21.</td>  <td width="89">21.</td>
<td width="266">Kaczmarek Małgorzata</td>  <td width="260">Jankowska Agnieszka</td>
<td width="283">edukacja wczesnoszkolna / zastępca dyretkora ds. dydaktycznych</td>  <td width="279">wychowawca świetlicy szkolnej</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">22.</td>  <td width="89">22.</td>
<td width="266">Kaftan-Milczarczyk Izabela</td>  <td width="260">Jerszyńska Elżbieta</td>
<td width="283">wychowanie fizyczne</td>  <td width="279">edukacja wczesnoszkolna</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">23.</td>  <td width="89">23.</td>
<td width="266">Kochman Joanna</td>  <td width="260">Kaczanowska Beata</td>
<td width="283">język angielski (urlop macierzyński)</td>  <td width="279">edukacja wczesnoszkolna</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">24.</td>  <td width="89">24.</td>
<td width="266">Koncur Monika</td>  
<td width="283">edukacja wczesnoszkolna</td>  
  <td width="260">Kaczmarek Małgorzata</td>
  <td width="279">edukacja wczesnoszkolna / zastępca dyretkora ds. dydaktycznych</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">25.</td>  <td width="89">25.</td>
<td width="266">Korsak Joanna</td>  
  <td width="260">Kaftan-Milczarczyk Izabela</td>
<td width="283">wychowanie fizyczne</td>  <td width="279">wychowanie fizyczne</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">26.</td>  <td width="89">26.</td>
<td width="266">Kosińska Małgorzata</td>  <td width="260">Kochman Joanna</td>
<td width="283">język niemiecki</td>  
  <td width="279">język angielski (urlop macierzyński)</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">27.</td>  <td width="89">27.</td>
<td width="266">Kozłowski Marcin</td>  <td width="260">Koncur Monika</td>
<td width="283">wychowanie fizyczne</td>  
  <td width="279">edukacja wczesnoszkolna</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">28.</td>  <td width="89">28.</td>
<td>Krawczak Róża</td>  
  <td width="260">Korsak Joanna</td>
<td width="283">nauczanie indywidualne / tyflopedagog</td>  <td width="279">wychowanie fizyczne</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">29.</td>  <td width="89">29.</td>
<td width="266">Kulewicz  Maria</td>  
<td width="283">koło języka rosyjskiego</td>  <td width="260">Kosińska Małgorzata</td>
  <td width="279">język niemiecki</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">30.</td>  <td width="89">30.</td>
<td width="266">Kusiak Agata</td>  <td width="260">Kotowska Marta</td>
<td width="283">wychowawca świetlicy szkolnej</td>  <td width="279">wychowawca świetlicy szkolnej</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">31.</td>  <td width="89">31.</td>
<td width="266">Kwaśniak Dorota</td>  <td width="260">Kozłowski Marcin</td>
<td width="283">edukacja wczesnoszkolna</td>  <td width="279">wychowanie fizyczne</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">32.</td>  <td width="89">32.</td>
<td width="266">Liberski Włodzimierz</td>  
<td width="283">matematyka / dyrektor</td>  
  <td width="260">Krawczak Róża</td>
  <td width="279">nauczanie indywidualne / tyflopedagog</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">33.</td>  <td width="89">33.</td>
<td width="266">Lichwa Lidia</td>  
<td width="283">historia</td>  
  <td width="260">Kulczycka-Hucaluk Anna</td>
  <td width="279">edukacja wczesnoszkolna</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">34.</td>  <td width="89">34.</td>
<td width="266">Łachowska Iwona</td>  <td width="260">Kusiak Agata</td>
<td width="283">muzyka</td>  
  <td width="279">wychowawca świetlicy szkolnej</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">35.</td>  <td width="89">35.</td>
<td width="266">Łużna Iwona</td>  <td width="260">Kwaśniak Dorota</td>
<td width="283">język polski</td>  
  <td width="279">edukacja wczesnoszkolna</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">36.</td>  <td width="89">36.</td>
<td width="266">Łyczko Małgorzata</td>  
  <td width="260">Liberski Włodzimierz</td>
<td width="283">informatyka / matematyka</td>  <td width="279">matematyka / dyrektor</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">37.</td>  <td width="89">37.</td>
<td width="266">Machatałowicz  Wiesława</td>  
<td width="283">wychowawca zerówki</td>  <td width="260">Lichwa Anna</td>
  <td width="279">wychowawca świetlicy szkolnej</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">38.</td>  <td width="89">38.</td>
<td width="266">Makaś Anna</td>  <td width="260">Łachowska Iwona</td>
<td width="283">edukacja wczesnoszkolna</td>  
  <td width="279">muzyka</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">39.</td>  <td width="89">39.</td>
<td width="266">Makieła Alicja</td>  <td width="260">Łużna Iwona</td>
<td width="283">psycholog szkolny</td>  <td width="279">język polski</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">40.</td>  <td width="89">40.</td>
<td>Maraj Weronika</td>  
<td width="283">religia</td>  
  <td width="260">Machatałowicz  Wiesława</td>
  <td width="279">wychowawca zerówki</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">41.</td>  <td width="89">41.</td>
<td width="266">Marciniak Katarzyna</td>  <td width="260">Makaś Anna</td>
<td width="283">język polski</td>  
  <td width="279">edukacja wczesnoszkolna</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">42.</td>  <td width="89">42.</td>
<td width="266">Maziec Mateusz</td>  <td width="260">Makieła Alicja</td>
<td width="283">język angielski</td>  
  <td width="279">psycholog szkolny</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">43.</td>  <td width="89">43.</td>
<td width="266">Michna Marzanna</td>  <td width="260">Maraj Weronika</td>
<td width="283">przyroda</td>  
  <td width="279">religia</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">44.</td>  <td width="89">44.</td>
<td width="266">Mitka Monika</td>  <td width="260">Marciniak Katarzyna</td>
<td width="283">edukacja wczesnoszkolna</td>  <td width="279">język polski</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">45.</td>  <td width="89">45.</td>
<td width="266">Mroczko Anna</td>  
<td width="283">edukacja wczesnoszkolna</td>  <td width="260">Maziec Mateusz</td>
  <td width="279">język angielski</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">46.</td>  <td width="89">46.</td>
<td width="266">Muller-Knap Ewelina</td>  <td width="260">Michna Marzanna</td>
<td width="283">język angielski</td>  
  <td width="279">przyroda</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">47.</td>  <td width="89">47.</td>
<td width="266">Musiał Bożena</td>  <td width="260">Mitka Monika</td>
<td width="283">język polski</td>  
  <td width="279">edukacja wczesnoszkolna</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">48.</td>  <td width="89">48.</td>
<td width="266">Oleksy Monika</td>  <td width="260">Mroczko Anna</td>
<td width="283">wychowawca świetlicy szkolnej</td>  <td width="279">edukacja wczesnoszkolna</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">49.</td>  <td width="89">49.</td>
<td width="266">Olszyński Krzysztof</td>  
  <td width="260">Muller-Knap Ewelina</td>
<td width="283">wychowanie fizyczne</td>  <td width="279">język angielski</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">50.</td>  <td width="89">50.</td>
<td width="266">Oniszko Monika</td>  <td width="260">Musiał Bożena</td>
<td width="283">nauczanie indywidualne / oligofrenopedagog</td>  
  <td width="279">język polski</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">51.</td>  <td width="89">51.</td>
<td width="266">Patron Marzena</td>  <td width="260">Oleksy Monika</td>
<td width="283">plastyka</td>  
  <td width="279">wychowawca świetlicy szkolnej</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">52.</td>  <td width="89">52.</td>
<td>Pawełko Marcin</td>  
  <td width="260">Olszyński Krzysztof</td>
<td width="283">wychowanie fizyczne</td>  <td width="279">wychowanie fizyczne</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">53.</td>  <td width="89">53.</td>
<td width="266">Podgórska Anna</td>  <td width="260">Oniszko Monika</td>
<td width="283">edukacja wczesnoszkolna</td>  
  <td width="279">nauczanie indywidualne / oligofrenopedagog</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">54.</td>  <td width="89">54.</td>
<td>Rybitwa - Osos Adrianna</td>  <td width="260">Osos Adrianna</td>
<td width="283">nauczyciel punktu przedszkolnego "Pszczółki"</td>  <td width="279">wychowawca świetlicy szkolnej</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">55.</td>  <td width="89">55.</td>
  <td width="260">Patron Marzena</td>
<td width="266">Siemaszko Gizela</td>  <td width="279">plastyka</td>
<td width="283">matematyka / informatyka</td>   
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">56.</td>  <td width="89">56.</td>
<td width="266">Skraba Sylwia</td>  <td width="260">Pawełko Marcin</td>
<td width="283">logopeda</td>  
  <td width="279">wychowanie fizyczne</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">57.</td>  <td width="89">57.</td>
<td width="266">Sołoducho Marta</td>  <td width="260">Podgórska Anna</td>
<td width="283">matematyka (urlop zdrowotny)</td>  <td width="279">edukacja wczesnoszkolna</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">58.</td>  <td width="89">58.</td>
  <td width="260">Siemaszko Gizela</td>
<td width="266">Stefanowska  Patrycja</td>  <td width="279">matematyka / informatyka</td>
<td width="283">edukacja wczesnoszkolna</td>   
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">59.</td>  <td width="89">59.</td>
<td width="266">Suchańska Anna</td>  <td width="260">Skraba Sylwia</td>
<td width="283">religia</td>  <td width="279">logopeda</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">60.</td>  <td width="89">60.</td>
<td>Sulima Lucyna</td>  
<td width="283">język angielski</td>  
  <td width="260">Sołoducho Marta</td>
  <td width="279">matematyka (urlop zdrowotny)</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">61.</td>  <td width="89">61.</td>
<td width="266">Synowiec Danuta</td>  <td width="260">Soliwoda Magdalena</td>
<td width="283">religia</td>  
  <td width="279">język angielski</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">62.</td>  <td width="89">62.</td>
<td width="266">Szczęsna Zuzanna</td>  <td width="260">Suchańska Anna</td>
<td width="283">bibliotekarz</td>  <td width="279">religia</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">63.</td>  <td width="89">63.</td>
  <td width="260">Synowiec Danuta</td>
<td width="266">Szmorąg  Liliana</td>  <td width="279">religia</td>
<td width="283">wychowawca świetlicy szkolnej</td>   
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">64.</td>  <td width="89">64.</td>
<td width="266">Szwajka Dorota</td>  
  <td width="260">Szczęsna Zuzanna</td>
<td width="283">język angielski</td>  <td width="279">bibliotekarz</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">65.</td>  <td width="89">65.</td>
<td width="266">Trybka Justyna</td>  
<td width="283">język angielski (urlop macierzyński)</td>  <td width="260">Szmorąg Liliana</td>
  <td width="279">wychowawca świetlicy szkolnej</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">66.</td>  <td width="89">66.</td>
<td width="266">Turbińska Elżbieta</td>  
  <td width="260">Szwajka Dorota</td>
<td width="283">język polski / pedagog szkolny</td>  <td width="279">język angielski</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">67.</td>  <td width="89">67.</td>
<td width="266">Wierdak Beata</td>  <td width="260">Trybka Justyna</td>
<td width="283">edukacja wczesnoszkolna</td>  
  <td width="279">język angielski (urlop macierzyński)</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">68.</td>  <td width="89">68.</td>
<td width="266">Zaleski Robert</td>  <td width="260">Turbińska Elżbieta</td>
<td width="283">wychowanie fizyczne</td>  
  <td width="279">język polski / pedagog szkolny</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">69.</td>  <td width="89">69.</td>
<td width="266">Zielińska Wioleta</td>  <td width="260">Wierdak Beata</td>
<td width="283">wychowawca świetlicy szkolnej</td>  <td width="279">edukacja wczesnoszkolna</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="90">70.</td>  <td width="89">70.</td>
  <td width="260">Wojcinska Justyna</td>
  <td width="279">pedagog szkolny</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="89">71.</td>
  <td width="260">Woźna Ewa</td>
  <td width="279">język angielski</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="89">72.</td>
  <td width="260">Zaleski Robert</td>
  <td width="279">wychowanie fizyczne</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="89">73.</td>
  <td width="260">Zielińska Wioleta</td>
  <td width="279">wychowawca świetlicy szkolnej</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="89">74.</td>
<td width="266">Żelichowska Zuzanna</td>  <td width="260">Żelichowska Zuzanna</td>
<td width="283">edukacja wczesnoszkolna</td>  <td width="279">edukacja wczesnoszkolna</td>
</tr> </tr>
</tbody> </tbody>
</table> </table>
&nbsp; &nbsp;
&nbsp; &nbsp;

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Jedna odpowiedź na „Pracownicy pedagogiczni

  1. Pingback: buy viagra

Możliwość komentowania jest wyłączona.