Pracownicy niepedagogiczni

You are viewing an old revision of this post, from 30 marca 2017 o 12:55. See below for differences between this version and the current revision.

 Pracownicy Administracji SP3 rok szkolny 2015/2016
Lp. Funkcja Nazwisko i imię
1. Sekretarz szkoły Szałkowska Alicja
2. Główny Księgowy Jakubczyk Alicja
3. Specjalista ds.  płac Kaźmierczak Elżbieta
4. Kierownik administracyjny Tarnowski Sławomir
5. Starszy Intendent Sztejkowska Anna
6. Starszy referent ds. rozliczeń Florek Paulina
7. Starszy referent ds. rozliczeń Czub Marta
8. Konserwator Ciesielski Ryszard
9. Konserwator Trójkowski Adam
10. Ratownik Dziurko Marek
11. Ratownik Cios Juliusz
12. Asystent nauczyciela Balicka Emilia
13. Asystent nauczyciela Makarowska Jowita
14. Woźna Kumanowicz Zdzisława
15. Porządkowa Adamczyk Beata
16. Porządkowa Gankiewicz Dorota
17. Porządkowa Gawlik Marzena
18. Porządkowa Gawluk Małgorzata
19. Porządkowa Święcicka Ewelina
20. Porządkowa Kaczyńska Teresa
21. Porządkowa Niemasz  Barbara
22. Porządkowa Kolińska Marzena
23. Porządkowa Radomska-Wąsik Małgorzata
24. Porządkowa Skitek Danuta
25. Porządkowa Ulbrych Małgorzata
26. Szef kuchni Chawik Krystyna
27. Pomoc kuchenna Górniak-Bąk Krystyna
28. Pomoc kuchenna Kiełbasińska Malwina
29. Pomoc kuchenna Miś  Teresa
30. Pomoc kuchenna Kaźmierska Karolina
31. Pomoc kuchenna Szmigulan Romualda
32. Pomoc kuchenna Jurasik Urszula
33. Pomoc kuchenna Zarzecka Barbara

 

Rejest zmian:

Zmiany:

30 marca 2017 o 12:55Current Revision
Content
<table width="483"> <table width="483">
<tbody> <tbody>
<tr> <tr>
<td colspan="3" width="30"> Pracownicy Administracji SP3 rok szkolny 2015/2016</td>  <td colspan="3" width="30"> Pracownicy Administracji SP3 rok szkolny 2016/2017</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="30">Lp.</td> <td width="30">Lp.</td>
<td width="168">Funkcja</td> <td width="168">Funkcja</td>
<td width="285">Nazwisko i imię</td> <td width="285">Nazwisko i imię</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>1.</td> <td>1.</td>
<td>Sekretarz szkoły</td> <td>Sekretarz szkoły</td>
<td>Szałkowska Alicja</td> <td>Szałkowska Alicja</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>2.</td> <td>2.</td>
<td>Główny Księgowy</td> <td>Główny Księgowy</td>
<td>Jakubczyk Alicja</td> <td>Jakubczyk Alicja</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>3.</td> <td>3.</td>
<td>Specjalista ds.  płac</td> <td>Specjalista ds.  płac</td>
<td>Kaźmierczak Elżbieta</td> <td>Kaźmierczak Elżbieta</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>4.</td> <td>4.</td>
<td>Kierownik administracyjny</td> <td>Kierownik administracyjny</td>
<td>Tarnowski Sławomir</td> <td>Tarnowski Sławomir</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>5.</td> <td>5.</td>
<td>Starszy Intendent</td> <td>Starszy Intendent</td>
<td>Sztejkowska Anna</td> <td>Sztejkowska Anna</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>6.</td> <td>6.</td>
<td>Starszy referent ds. rozliczeń</td> <td>Starszy referent ds. rozliczeń</td>
<td>Florek Paulina</td> <td>Florek Paulina</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>7.</td> <td>7.</td>
<td>Starszy referent ds. rozliczeń</td> <td>Starszy referent ds. rozliczeń</td>
<td>Czub Marta</td> <td>Czub Marta</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>8.</td> <td>8.</td>
<td width="168">Konserwator</td> <td width="168">Konserwator</td>
<td>Ciesielski Ryszard</td> <td>Ciesielski Ryszard</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>9.</td> <td>9.</td>
<td width="168">Konserwator</td> <td width="168">Konserwator</td>
<td>Trójkowski Adam</td> <td>Trójkowski Adam</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>10.</td> <td>10.</td>
<td width="168">Ratownik</td> <td width="168">Ratownik</td>
<td>Dziurko Marek</td> <td>Dziurko Marek</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>11.</td> <td>11.</td>
<td width="168">Ratownik</td> <td width="168">Ratownik</td>
<td>Cios Juliusz</td> <td>Cios Juliusz</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>12.</td> <td>12.</td>
<td width="168">Asystent nauczyciela</td> <td width="168">Asystent nauczyciela</td>
<td>Balicka Emilia</td> <td>Balicka Emilia</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>13.</td> <td>13.</td>
<td width="168">Asystent nauczyciela</td> <td width="168">Asystent nauczyciela</td>
<td>Makarowska Jowita</td> <td>Makarowska Jowita</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>14.</td> <td>14.</td>
<td width="168">Woźna</td> <td width="168">Woźna</td>
<td>Kumanowicz Zdzisława</td> <td>Kumanowicz Zdzisława</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>15.</td> <td>15.</td>
<td>Porządkowa</td> <td>Porządkowa</td>
<td width="285">Adamczyk Beata</td> <td width="285">Adamczyk Beata</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>16.</td> <td>16.</td>
<td>Porządkowa</td> <td>Porządkowa</td>
<td width="285">Gankiewicz Dorota</td> <td width="285">Gankiewicz Dorota</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>17.</td> <td>17.</td>
<td>Porządkowa</td> <td>Porządkowa</td>
<td width="285">Gawlik Marzena</td> <td width="285">Gawlik Marzena</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>18.</td> <td>18.</td>
<td>Porządkowa</td> <td>Porządkowa</td>
<td width="285">Gawluk Małgorzata</td> <td width="285">Gawluk Małgorzata</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>19.</td> <td>19.</td>
<td>Porządkowa</td> <td>Porządkowa</td>
<td width="285">Święcicka Ewelina</td> <td width="285">Święcicka Ewelina</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>20.</td> <td>20.</td>
<td>Porządkowa</td> <td>Porządkowa</td>
<td width="285">Kaczyńska Teresa</td> <td width="285">Kaczyńska Teresa</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>21.</td> <td>21.</td>
<td>Porządkowa</td> <td>Porządkowa</td>
<td width="285">Niemasz  Barbara</td> <td width="285">Niemasz  Barbara</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>22.</td> <td>22.</td>
<td>Porządkowa</td> <td>Porządkowa</td>
<td width="285">Kolińska Marzena</td> <td width="285">Kolińska Marzena</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>23.</td> <td>23.</td>
<td>Porządkowa</td> <td>Porządkowa</td>
<td width="285">Radomska-Wąsik Małgorzata</td> <td width="285">Radomska-Wąsik Małgorzata</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>24.</td> <td>24.</td>
<td>Porządkowa</td> <td>Porządkowa</td>
<td width="285">Skitek Danuta</td> <td width="285">Skitek Danuta</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>25.</td> <td>25.</td>
<td>Porządkowa</td> <td>Porządkowa</td>
<td width="285">Ulbrych Małgorzata</td> <td width="285">Ulbrych Małgorzata</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>26.</td> <td>26.</td>
<td>Szef kuchni</td> <td>Szef kuchni</td>
<td>Chawik Krystyna</td> <td>Chawik Krystyna</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>27.</td> <td>27.</td>
<td>Pomoc kuchenna</td> <td>Pomoc kuchenna</td>
<td width="285">Górniak-Bąk Krystyna</td> <td width="285">Górniak-Bąk Krystyna</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>28.</td> <td>28.</td>
<td>Pomoc kuchenna</td> <td>Pomoc kuchenna</td>
<td width="285">Kiełbasińska Malwina</td> <td width="285">Kiełbasińska Malwina</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>29.</td> <td>29.</td>
<td>Pomoc kuchenna</td> <td>Pomoc kuchenna</td>
<td width="285">Miś  Teresa</td> <td width="285">Miś  Teresa</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>30.</td> <td>30.</td>
<td>Pomoc kuchenna</td> <td>Pomoc kuchenna</td>
<td width="285">Kaźmierska Karolina</td> <td width="285">Kaźmierska Karolina</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>31.</td> <td>31.</td>
<td>Pomoc kuchenna</td> <td>Pomoc kuchenna</td>
<td width="285">Szmigulan Romualda</td> <td width="285">Szmigulan Romualda</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>32.</td> <td>32.</td>
<td>Pomoc kuchenna</td> <td>Pomoc kuchenna</td>
<td width="285">Jurasik Urszula</td> <td width="285">Jurasik Urszula</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>33.</td> <td>33.</td>
<td>Pomoc kuchenna</td> <td>Pomoc kuchenna</td>
<td width="285">Zarzecka Barbara</td> <td width="285">Zarzecka Barbara</td>
</tr> </tr>
</tbody> </tbody>
</table> </table>
&nbsp; &nbsp;

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.