Pracownicy niepedagogiczni

You are viewing an old revision of this post, from 18 stycznia 2016 o 09:04. See below for differences between this version and the current revision.

 Pracownicy Administracji SP3 rok szkolny 2015/2016
Lp. Funkcja Nazwisko i imię
1. Sekretarz szkoły Szałkowska Alicja
2. Główny Księgowy Jakubczyk Alicja
3. Specjalista ds.  płac Kaźmierczak Elżbieta
4. Kierownik administracyjny Tarnowski Sławomir
5. Starszy Intendent Sztejkowska Anna
6. Starszy referent ds. rozliczeń Florek Paulina
7. Starszy referent ds. rozliczeń Czub Marta
8. Konserwator Ciesielski Ryszard
9. Konserwator Trójkowski Adam
10. Ratownik Dziurko Marek
11. Ratownik Cios Juliusz
12. Asystent nauczyciela Lichwa Anna
13. Asystent nauczyciela Iciak Marika
14. Asystent nauczyciela Kulasz Marlena
15. Asystent nauczyciela Makowska Jowita
16. Asystent nauczyciela Szczepaniak Karolina
17. Woźna Kumanowicz Zdzisława
18. Porządkowa Adamczyk Beata
19. Porządkowa Gankiewicz Dorota
20. Porządkowa Gawlik Marzena
21. Porządkowa Gawluk Małgorzata
22. Porządkowa Święcicka Ewelina
23. Porządkowa Kaczyńska Teresa
24. Porządkowa Niemasz  Barbara
25. Porządkowa Przybyłowicz Halina
26. Porządkowa Radomska-Wąsik Małgorzata
27. Porządkowa Skitek Danuta
28. Porządkowa Ulbrych Małgorzata
29. Szef kuchni Chawik Krystyna
30. Pomoc kuchenna Górniak-Bąk Krystyna
31. Pomoc kuchenna Kiełbasińska Malwina
32. Pomoc kuchenna Miś  Teresa
33. Pomoc kuchenna Pigłowska Bernadeta
34. Pomoc kuchenna Szmigulan Romualda
35. Pomoc kuchenna Urban Bożena
36. Pomoc kuchenna Zarzecka Barbara

 

Rejest zmian:

Zmiany:

18 stycznia 2016 o 09:04Current Revision
Content
<table width="483"> <table width="483">
<tbody> <tbody>
<tr> <tr>
<td colspan="3" width="30"> Pracownicy Administracji SP3 rok szkolny 2015/2016</td>  <td colspan="3" width="30"> Pracownicy Administracji SP3 rok szkolny 2016/2017</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="30">Lp.</td> <td width="30">Lp.</td>
<td width="168">Funkcja</td> <td width="168">Funkcja</td>
<td width="285">Nazwisko i imię</td> <td width="285">Nazwisko i imię</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>1.</td> <td>1.</td>
<td>Sekretarz szkoły</td> <td>Sekretarz szkoły</td>
<td>Szałkowska Alicja</td> <td>Szałkowska Alicja</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>2.</td> <td>2.</td>
<td>Główny Księgowy</td> <td>Główny Księgowy</td>
<td>Jakubczyk Alicja</td> <td>Jakubczyk Alicja</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>3.</td> <td>3.</td>
<td>Specjalista ds.  płac</td> <td>Specjalista ds.  płac</td>
<td>Kaźmierczak Elżbieta</td> <td>Kaźmierczak Elżbieta</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>4.</td> <td>4.</td>
<td>Kierownik administracyjny</td> <td>Kierownik administracyjny</td>
<td>Tarnowski Sławomir</td> <td>Tarnowski Sławomir</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>5.</td> <td>5.</td>
<td>Starszy Intendent</td> <td>Starszy Intendent</td>
<td>Sztejkowska Anna</td> <td>Sztejkowska Anna</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>6.</td> <td>6.</td>
<td>Starszy referent ds. rozliczeń</td> <td>Starszy referent ds. rozliczeń</td>
<td>Florek Paulina</td> <td>Florek Paulina</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>7.</td> <td>7.</td>
<td>Starszy referent ds. rozliczeń</td> <td>Starszy referent ds. rozliczeń</td>
<td>Czub Marta</td> <td>Czub Marta</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>8.</td> <td>8.</td>
<td width="168">Konserwator</td> <td width="168">Konserwator</td>
<td>Ciesielski Ryszard</td> <td>Ciesielski Ryszard</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>9.</td> <td>9.</td>
<td width="168">Konserwator</td> <td width="168">Konserwator</td>
<td>Trójkowski Adam</td> <td>Trójkowski Adam</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>10.</td> <td>10.</td>
<td width="168">Ratownik</td> <td width="168">Ratownik</td>
<td>Dziurko Marek</td> <td>Dziurko Marek</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>11.</td> <td>11.</td>
<td width="168">Ratownik</td> <td width="168">Ratownik</td>
<td>Cios Juliusz</td> <td>Cios Juliusz</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>12.</td> <td>12.</td>
<td width="168">Asystent nauczyciela</td> <td width="168">Asystent nauczyciela</td>
<td>Lichwa Anna</td>  <td>Balicka Emilia</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>13.</td> <td>13.</td>
<td width="168">Asystent nauczyciela</td> <td width="168">Asystent nauczyciela</td>
<td>Iciak Marika</td>  <td>Makarowska Jowita</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>14.</td> <td>14.</td>
<td width="168">Asystent nauczyciela</td>  
<td>Kulasz Marlena</td>  
</tr>  
<tr>  
<td>15.</td>  
<td width="168">Asystent nauczyciela</td>  
<td>Makowska Jowita</td>  
</tr>  
<tr>  
<td>16.</td>  
<td width="168">Asystent nauczyciela</td>  
<td>Szczepaniak Karolina</td>  
</tr>  
<tr>  
<td>17.</td>  
<td width="168">Woźna</td> <td width="168">Woźna</td>
<td>Kumanowicz Zdzisława</td> <td>Kumanowicz Zdzisława</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>18.</td>  <td>15.</td>
<td>Porządkowa</td> <td>Porządkowa</td>
<td width="285">Adamczyk Beata</td> <td width="285">Adamczyk Beata</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>19.</td>  <td>16.</td>
<td>Porządkowa</td> <td>Porządkowa</td>
<td width="285">Gankiewicz Dorota</td> <td width="285">Gankiewicz Dorota</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>20.</td>  <td>17.</td>
<td>Porządkowa</td> <td>Porządkowa</td>
<td width="285">Gawlik Marzena</td> <td width="285">Gawlik Marzena</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>21.</td>  <td>18.</td>
<td>Porządkowa</td> <td>Porządkowa</td>
<td width="285">Gawluk Małgorzata</td> <td width="285">Gawluk Małgorzata</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>22.</td>  <td>19.</td>
<td>Porządkowa</td> <td>Porządkowa</td>
<td width="285">Święcicka Ewelina</td> <td width="285">Święcicka Ewelina</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>23.</td>  <td>20.</td>
<td>Porządkowa</td> <td>Porządkowa</td>
<td width="285">Kaczyńska Teresa</td> <td width="285">Kaczyńska Teresa</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>24.</td>  <td>21.</td>
<td>Porządkowa</td> <td>Porządkowa</td>
<td width="285">Niemasz  Barbara</td> <td width="285">Niemasz  Barbara</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>25.</td>  <td>22.</td>
<td>Porządkowa</td> <td>Porządkowa</td>
<td width="285">Przybyłowicz Halina</td>  <td width="285">Kolińska Marzena</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>26.</td>  <td>23.</td>
<td>Porządkowa</td> <td>Porządkowa</td>
<td width="285">Radomska-Wąsik Małgorzata</td> <td width="285">Radomska-Wąsik Małgorzata</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>27.</td>  <td>24.</td>
<td>Porządkowa</td> <td>Porządkowa</td>
<td width="285">Skitek Danuta</td> <td width="285">Skitek Danuta</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>28.</td>  <td>25.</td>
<td>Porządkowa</td> <td>Porządkowa</td>
<td width="285">Ulbrych Małgorzata</td> <td width="285">Ulbrych Małgorzata</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>29.</td>  <td>26.</td>
<td>Szef kuchni</td> <td>Szef kuchni</td>
<td>Chawik Krystyna</td> <td>Chawik Krystyna</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>30.</td>  <td>27.</td>
<td>Pomoc kuchenna</td> <td>Pomoc kuchenna</td>
<td width="285">Górniak-Bąk Krystyna</td> <td width="285">Górniak-Bąk Krystyna</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>31.</td>  <td>28.</td>
<td>Pomoc kuchenna</td> <td>Pomoc kuchenna</td>
<td width="285">Kiełbasińska Malwina</td> <td width="285">Kiełbasińska Malwina</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>32.</td>  <td>29.</td>
<td>Pomoc kuchenna</td> <td>Pomoc kuchenna</td>
<td width="285">Miś  Teresa</td> <td width="285">Miś  Teresa</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>33.</td>  <td>30.</td>
<td>Pomoc kuchenna</td> <td>Pomoc kuchenna</td>
<td width="285">Pigłowska Bernadeta</td>  <td width="285">Kaźmierska Karolina</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>34.</td>  <td>31.</td>
<td>Pomoc kuchenna</td> <td>Pomoc kuchenna</td>
<td width="285">Szmigulan Romualda</td> <td width="285">Szmigulan Romualda</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>35.</td>  <td>32.</td>
<td>Pomoc kuchenna</td> <td>Pomoc kuchenna</td>
<td width="285">Urban Bożena</td>  <td width="285">Jurasik Urszula</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>36.</td>  <td>33.</td>
<td>Pomoc kuchenna</td> <td>Pomoc kuchenna</td>
<td width="285">Zarzecka Barbara</td> <td width="285">Zarzecka Barbara</td>
</tr> </tr>
</tbody> </tbody>
</table> </table>
&nbsp; &nbsp;

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.