Pracownicy niepedagogiczni

You are viewing an old revision of this post, from 3 września 2014 o 20:21. See below for differences between this version and the current revision.

 Pracownicy Administracji SP3 rok szkolny 2014/2015
Lp. Funkcja Nazwisko i imię
1. Sekretarz szkoły Szałkowska Alicja
2. Główny Księgowy Jakubczyk Alicja
3. Specjalista ds. kadr i płac Kaftan Alina
4. Kierownik administracyjny Tarnowski Sławomir
5. Starszy Intendent Szczepańska Elżbieta
6. Referent ds. rozliczeń Florek Paulina
7. Referent ds. rozliczeń Czub Marta
8. Konserwator Ciesielski Ryszard
9. Konserwator Trójkowski Adam
10. Ratownik Augustyniak Krzysztof
11. Ratownik Cios Juliusz
12. Pomoc nauczyciela Lichwa Anna
13. Woźna Kumanowicz Zdzisława
14. Porządkowa Adamczyk Beata
15. Porządkowa Gankiewicz Dorota
16. Porządkowa Gawlik Marzena
17. Porządkowa Gawluk Małgorzata
18. Porządkowa Jarosiak Justyna
19. Porządkowa Kaczyńska Teresa
20. Porządkowa Niemasz  Barbara
21. Porządkowa Nierychły Barbara
22. Porządkowa Przybyłowicz Halina
23. Porządkowa Radomska-Wąsik Małgorzata
24. Porządkowa Skitek Danuta
25. Szef kuchni Chawik Krystyna
26. Pomoc kuchenna Górniak-Bąk Krystyna
27. Pomoc kuchenna Kiełbasińska Malwina
28. Pomoc kuchenna Miś  Teresa
29. Pomoc kuchenna Pigłowska Bernadeta
30. Pomoc kuchenna Szmigulan Romualda
31. Pomoc kuchenna Urban Bożena
32. Pomoc kuchenna Zarzecka Barbara

Rejest zmian:

Zmiany:

3 września 2014 o 20:21Current Revision
Content
<table width="483"> <table width="483">
<tbody> <tbody>
<tr> <tr>
<td colspan="3" width="30"> Pracownicy Administracji SP3 rok szkolny 2014/2015</td>  <td colspan="3" width="30"> Pracownicy Administracji SP3 rok szkolny 2016/2017</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td width="30">Lp.</td> <td width="30">Lp.</td>
<td width="168">Funkcja</td> <td width="168">Funkcja</td>
<td width="285">Nazwisko i imię</td> <td width="285">Nazwisko i imię</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>1.</td> <td>1.</td>
<td>Sekretarz szkoły</td> <td>Sekretarz szkoły</td>
<td>Szałkowska Alicja</td> <td>Szałkowska Alicja</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>2.</td> <td>2.</td>
<td>Główny Księgowy</td> <td>Główny Księgowy</td>
<td>Jakubczyk Alicja</td> <td>Jakubczyk Alicja</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>3.</td> <td>3.</td>
<td>Specjalista ds. kadr i płac</td>  <td>Specjalista ds.  płac</td>
<td>Kaftan Alina</td>  
  <td>Kaźmierczak Elżbieta</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>4.</td> <td>4.</td>
<td>Kierownik administracyjny</td> <td>Kierownik administracyjny</td>
<td>Tarnowski Sławomir</td> <td>Tarnowski Sławomir</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>5.</td> <td>5.</td>
<td>Starszy Intendent</td> <td>Starszy Intendent</td>
<td>Szczepańska Elżbieta</td>  <td>Sztejkowska Anna</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>6.</td> <td>6.</td>
<td>Referent ds. rozliczeń</td>  <td>Starszy referent ds. rozliczeń</td>
<td>Florek Paulina</td> <td>Florek Paulina</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>7.</td> <td>7.</td>
<td>Referent ds. rozliczeń</td>  <td>Starszy referent ds. rozliczeń</td>
<td>Czub Marta</td> <td>Czub Marta</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>8.</td> <td>8.</td>
<td width="168">Konserwator</td> <td width="168">Konserwator</td>
<td>Ciesielski Ryszard</td> <td>Ciesielski Ryszard</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>9.</td> <td>9.</td>
<td width="168">Konserwator</td> <td width="168">Konserwator</td>
<td>Trójkowski Adam</td> <td>Trójkowski Adam</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>10.</td> <td>10.</td>
<td width="168">Ratownik</td> <td width="168">Ratownik</td>
<td>Augustyniak Krzysztof</td>  <td>Dziurko Marek</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>11.</td> <td>11.</td>
<td width="168">Ratownik</td> <td width="168">Ratownik</td>
<td>Cios Juliusz</td> <td>Cios Juliusz</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>12.</td> <td>12.</td>
<td width="168">Pomoc nauczyciela</td>  <td width="168">Asystent nauczyciela</td>
<td>Lichwa Anna</td>  
  <td>Balicka Emilia</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>13.</td> <td>13.</td>
<td width="168">Woźna</td>  <td width="168">Asystent nauczyciela</td>
<td>Kumanowicz Zdzisława</td>  <td>Makarowska Jowita</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>14.</td> <td>14.</td>
<td>Porządkowa</td>  
<td width="285">Adamczyk Beata</td>  <td width="168">Woźna</td>
  <td>Kumanowicz Zdzisława</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>15.</td> <td>15.</td>
<td>Porządkowa</td> <td>Porządkowa</td>
<td width="285">Gankiewicz Dorota</td>  <td width="285">Adamczyk Beata</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>16.</td> <td>16.</td>
<td>Porządkowa</td> <td>Porządkowa</td>
<td width="285">Gawlik Marzena</td>  <td width="285">Gankiewicz Dorota</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>17.</td> <td>17.</td>
<td>Porządkowa</td> <td>Porządkowa</td>
<td width="285">Gawluk Małgorzata</td>  <td width="285">Gawlik Marzena</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>18.</td> <td>18.</td>
<td>Porządkowa</td> <td>Porządkowa</td>
<td width="285">Jarosiak Justyna</td>  <td width="285">Gawluk Małgorzata</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>19.</td> <td>19.</td>
<td>Porządkowa</td> <td>Porządkowa</td>
<td width="285">Kaczyńska Teresa</td>  <td width="285">Święcicka Ewelina</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>20.</td> <td>20.</td>
<td>Porządkowa</td> <td>Porządkowa</td>
<td width="285">Niemasz  Barbara</td>  <td width="285">Kaczyńska Teresa</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>21.</td> <td>21.</td>
<td>Porządkowa</td> <td>Porządkowa</td>
<td width="285">Nierychły Barbara</td>  <td width="285">Niemasz  Barbara</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>22.</td> <td>22.</td>
<td>Porządkowa</td> <td>Porządkowa</td>
<td width="285">Przybyłowicz Halina</td>  <td width="285">Kolińska Marzena</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>23.</td> <td>23.</td>
<td>Porządkowa</td> <td>Porządkowa</td>
<td width="285">Radomska-Wąsik Małgorzata</td> <td width="285">Radomska-Wąsik Małgorzata</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>24.</td> <td>24.</td>
<td>Porządkowa</td> <td>Porządkowa</td>
<td width="285">Skitek Danuta</td> <td width="285">Skitek Danuta</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>25.</td> <td>25.</td>
<td>Szef kuchni</td>  
<td>Chawik Krystyna</td>  <td>Porządkowa</td>
  <td width="285">Ulbrych Małgorzata</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>26.</td> <td>26.</td>
<td>Pomoc kuchenna</td>  <td>Szef kuchni</td>
<td width="285">Górniak-Bąk Krystyna</td>  <td>Chawik Krystyna</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>27.</td> <td>27.</td>
<td>Pomoc kuchenna</td> <td>Pomoc kuchenna</td>
<td width="285">Kiełbasińska Malwina</td>  <td width="285">Górniak-Bąk Krystyna</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>28.</td> <td>28.</td>
<td>Pomoc kuchenna</td> <td>Pomoc kuchenna</td>
<td width="285">Miś  Teresa</td>  <td width="285">Kiełbasińska Malwina</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>29.</td> <td>29.</td>
<td>Pomoc kuchenna</td> <td>Pomoc kuchenna</td>
<td width="285">Pigłowska Bernadeta</td>  <td width="285">Miś  Teresa</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>30.</td> <td>30.</td>
<td>Pomoc kuchenna</td> <td>Pomoc kuchenna</td>
<td width="285">Szmigulan Romualda</td>  <td width="285">Kaźmierska Karolina</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>31.</td> <td>31.</td>
<td>Pomoc kuchenna</td> <td>Pomoc kuchenna</td>
<td width="285">Urban Bożena</td>  <td width="285">Szmigulan Romualda</td>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td>32.</td> <td>32.</td>
  <td>Pomoc kuchenna</td>
  <td width="285">Jurasik Urszula</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>33.</td>
<td>Pomoc kuchenna</td> <td>Pomoc kuchenna</td>
<td width="285">Zarzecka Barbara</td> <td width="285">Zarzecka Barbara</td>
</tr> </tr>
</tbody> </tbody>
</table> </table>
  &nbsp;

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.