Pracownicy niepedagogiczni

 Pracownicy Administracji SP3 rok szkolny 2016/2017
Lp. Funkcja Nazwisko i imię
1. Sekretarz szkoły Szałkowska Alicja
2. Główny Księgowy Jakubczyk Alicja
3. Specjalista ds.  płac Kaźmierczak Elżbieta
4. Kierownik administracyjny Tarnowski Sławomir
5. Starszy Intendent Sztejkowska Anna
6. Starszy referent ds. rozliczeń Florek Paulina
7. Starszy referent ds. rozliczeń Czub Marta
8. Konserwator Ciesielski Ryszard
9. Konserwator Trójkowski Adam
10. Ratownik Dziurko Marek
11. Ratownik Cios Juliusz
12. Asystent nauczyciela Balicka Emilia
13. Asystent nauczyciela Makarowska Jowita
14. Woźna Kumanowicz Zdzisława
15. Porządkowa Adamczyk Beata
16. Porządkowa Gankiewicz Dorota
17. Porządkowa Gawlik Marzena
18. Porządkowa Gawluk Małgorzata
19. Porządkowa Święcicka Ewelina
20. Porządkowa Kaczyńska Teresa
21. Porządkowa Niemasz  Barbara
22. Porządkowa Kolińska Marzena
23. Porządkowa Radomska-Wąsik Małgorzata
24. Porządkowa Skitek Danuta
25. Porządkowa Ulbrych Małgorzata
26. Szef kuchni Chawik Krystyna
27. Pomoc kuchenna Górniak-Bąk Krystyna
28. Pomoc kuchenna Kiełbasińska Malwina
29. Pomoc kuchenna Miś  Teresa
30. Pomoc kuchenna Kaźmierska Karolina
31. Pomoc kuchenna Szmigulan Romualda
32. Pomoc kuchenna Jurasik Urszula
33. Pomoc kuchenna Zarzecka Barbara

 

Rejest zmian: