Stołówka szkolna

You are viewing an old revision of this post, from 22 marca 2016 o 14:40. See below for differences between this version and the current revision.

Stołówka szkolna zlokalizowana jest na parterze po prawej stronie od głównego wejścia do budynku szkoły.

Stołówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:30 do 14:30

Godziny przyjmowania interesantów :
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 9:00 oraz od 12:00 do 15:00

Kierownik stołówki – Małgorzata Jakubowska
tel. 76 845-16-42

Starszy intendent  – Anna Sztejkowska

e-mail: a.sztejkowska@sp3.polkowice.pl

Zapisy na obiady przyjmowane są osobiście przez Kierownika stołówki lub Starszego intendenta w biurze kierownika stołówki.
 
 

Rejest zmian:

Zmiany:

There are no differences between the 22 marca 2016 o 14:40 revision and the current revision. (Maybe only post meta information was changed.)