Stołówka szkolna

Stołówka szkolna zlokalizowana jest na parterze po prawej stronie od głównego wejścia do budynku szkoły.

Stołówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:30 do 14:30

Godziny przyjmowania interesantów :
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 9:00 oraz od 12:00 do 15:00

Kierownik stołówki – Małgorzata Jakubowska
tel. 76 845-16-42

Starszy intendent  – Anna Sztejkowska

e-mail: a.sztejkowska@sp3.polkowice.pl

Zapisy na obiady przyjmowane są osobiście przez Kierownika stołówki lub Starszego intendenta w biurze kierownika stołówki.
 
 

Rejest zmian: