Logopeda szkolny

You are viewing an old revision of this post, from 22 marca 2016 o 14:39. See below for differences between this version and the current revision.

Gabinet szkolnego logopedy zlokalizowany jest w piwnicy budynku szkoły, przy salach świetlicowych.

Logopeda szkolny – Sylwia Skraba

e-mail: s.skraba@sp3.polkowice.pl

Godziny pracy logopedy szkolnego:

Poniedziałek – 7:45-13:45

Wtorek – 10:20 –17:20

Środa – 11:50-14:50

Czwartek – 7:45-11:50;  12:50 – 15:50

Piątek – 12:50-15:50

Rejest zmian:

Zmiany:

There are no differences between the 22 marca 2016 o 14:39 revision and the current revision. (Maybe only post meta information was changed.)