Logopeda szkolny

You are viewing an old revision of this post, from 29 września 2014 o 12:21. See below for differences between this version and the current revision.

Strona w trakcie aktualizacji na rok szkolny 2014/2015

Gabinet szkolnego logopedy zlokalizowany jest w piwnicy budynku szkoły, przy salach świetlicowych.

Logopeda szkolny – Sylwia Skraba

e-mail: s.skraba@sp3.polkowice.pl

Godziny pracy logopedy szkolnego:

Poniedziałek – 7:45-13:45

Wtorek – 10:20 –17:20

Środa – 11:50-14:50

Czwartek – 7:45-11:50;  12:50 – 15:50

Piątek – 12:50-15:50

Rejest zmian:

Zmiany:

29 września 2014 o 12:21Current Revision
Content
Strona w trakcie aktualizacji na rok szkolny 2014/2015  
Gabinet szkolnego logopedy zlokalizowany jest w piwnicy budynku szkoły, przy salach świetlicowych. Gabinet szkolnego logopedy zlokalizowany jest w piwnicy budynku szkoły, przy salach świetlicowych.
Logopeda szkolny – Sylwia Skraba Logopeda szkolny – Sylwia Skraba
e-mail: <a href="https:/ /poczta.home.pl/ js#p=newMsg&amp; to=s.skraba@sp3.polkowice.pl" target="_blank" >s.skraba@sp3.polkowice.pl</a> e-mail: <a href="https:/ /poczta.home.pl/ js#p=newMsg&amp; to=s.skraba@sp3.polkowice.pl" target="_blank" >s.skraba@sp3.polkowice.pl</a>
Godziny pracy logopedy szkolnego: Godziny pracy logopedy szkolnego:
Poniedziałek – 7:45-13:45 Poniedziałek – 7:45-13:45
Wtorek – 10:20 –17:20 Wtorek – 10:20 –17:20
Środa – 11:50-14:50 Środa – 11:50-14:50
Czwartek – 7:45-11:50;  12:50 – 15:50 Czwartek – 7:45-11:50;  12:50 – 15:50
Piątek – 12:50-15:50 Piątek – 12:50-15:50

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.