Kadry

Kadry zlokalizowane są na parterze pokój nr 9.
Czynne są od poniedziałku do piątku ( z wyjątkiem wtorku) w godzinach od 7:30  do 15:30. We wtorki w godz. 8:00-16:00

Godziny przyjmowania interesantów: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

  • Specjalista ds. płac – Elżbieta Kaźmierczak

e-mail: e.kazmierczak@sp3.polkowice.pl

tel. 76 845-16-42

  •  Starszy referent ds. rozliczeń – Paulina Florek

e-mail: p.florek@sp3.polkowice.pl

tel. 76 845-16-42

Rejest zmian: