Gabinet pielęgniarski

You are viewing an old revision of this post, from 5 września 2014 o 11:20. See below for differences between this version and the current revision.

Gabinet profilaktyki Zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zlokalizowany jest przy szkolnych obiektach sportowych (salach gimnastycznych).
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:05

Pielęgniarka środowiskowa nauczania i wychowania – Renata Radzka

tel. 76 845-16-42

Rejest zmian:

Zmiany:

There are no differences between the 5 września 2014 o 11:20 revision and the current revision. (Maybe only post meta information was changed.)