Gabinet pielęgniarski

You are viewing an old revision of this post, from 3 września 2014 o 20:07. See below for differences between this version and the current revision.

Gabinet profilaktyki Zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zlokalizowany jest przy szkolnych obiektach sportowych (salach gimnastycznych).
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:05

Pielęgniarka środowiskowa nauczania i wychowania – Renata Radzka

Rejest zmian:

Zmiany:

3 września 2014 o 20:07Current Revision
Content
Gabinet profilaktyki Zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zlokalizowany jest przy szkolnych obiektach sportowych (salach gimnastycznych). Gabinet profilaktyki Zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zlokalizowany jest przy szkolnych obiektach sportowych (salach gimnastycznych).
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:05 Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:05
Pielęgniarka środowiskowa nauczania i wychowania – Renata Radzka Pielęgniarka środowiskowa nauczania i wychowania – Renata Radzka
  tel. 76 845-16-42

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.