Gabinet pielęgniarski

Gabinet profilaktyki Zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zlokalizowany jest przy szkolnych obiektach sportowych (salach gimnastycznych).
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:05

Pielęgniarka środowiskowa nauczania i wychowania – Renata Radzka

tel. 76 845-16-42

Rejest zmian: