Oferta szkoły

Szkoła oferuje:

  1. Nowoczesną bazę do zajęć edukacyjno-wychowawczych
  2. Wykwalifikowaną kadrę zarządzającą oraz pedagogiczną zapewniającą profesjonalną realizacje zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz przygotowującą uczniów do podjęcia wyzwań współczesności
  3. Wysoki poziom edukacji potwierdzony wynikami sprawdzianów zewnętrznych oraz wielu konkursów i zawodów sportowych
  4. Naukę pływania już od I klasy dla wszystkich uczniów
  5. Naukę dwóch języków obcych (drugi język od IV klasy)
  6. Bogaty wybór zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów (koła zainteresowań, sekcje sportowe, projekty edukacyjno-wychowawcze, wyjazdy edukacyjno-ekologiczne)
  7. Aktywnie działający Samorząd Uczniowski (konkursy na Superklasę, imprezy szkolne, akcje charytatywne)
  8. Różnorodne działania wychowawcze podejmowane w trosce o zapewnienie uczniom  poczucia bezpieczeństwa i przyjaznego klimatu, skutecznie przeciwdziałające szkolnym patologiom
  9. Całodzienną opiekę medyczną i stomatologiczną
  10. Efektywną współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym

Rejest zmian: