Majątek szkoły

You are viewing an old revision of this post, from 29 marca 2017 o 11:16. See below for differences between this version and the current revision.

Środki trwałe – 6.469.118,58

w tym:

  • Grunty – 90.885,00
  • Budynki – 4.155.468,61
  • Obiekty inżynierii lądowej – 1.657.360,76
  • Maszyny i urządzenia techniczne – 447.753,98
  • Wyposażenie – 117.650,23

Stan na 01.01.2017r.

Nieruchomość zabudowana budynkami użyteczności publicznej położonej przy ul. K.B. Kominka 1 w Polkowicach, tj. blok dydaktyczny wraz z obiektem sportowym, basenem oraz przyległym terenem, przekazany Decyzją Nr 11/2006 z dnia 24.07.2006 r. w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Polkowicach. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Polkowice.

Rejest zmian:

Zmiany:

There are no differences between the 29 marca 2017 o 11:16 revision and the current revision. (Maybe only post meta information was changed.)

Dodaj komentarz