Majątek szkoły

You are viewing an old revision of this post, from 25 lutego 2016 o 11:04. See below for differences between this version and the current revision.

Środki trwałe – 6.473.179,50

w tym:

  • Grunty – 90.885.00
  • Budynki – 4.155.468,61
  • Obiekty inżynierii lądowej – 1.657.360,76
  • Maszyny i urządzenia techniczne – 455.814,90
  • Wyposażenie – 113.650,23

Stan na 01.01.2016r.

Nieruchomość zabudowana budynkami użyteczności publicznej położonej przy ul. K.B. Kominka 1 w Polkowicach, tj. blok dydaktyczny wraz z obiektem sportowym, basenem oraz przyległym terenem, przekazany Decyzją Nr 11/2006 z dnia 24.07.2006 r. w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Polkowicach. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Polkowice.

Rejest zmian:

Zmiany:

25 lutego 2016 o 11:04Current Revision
Content
Środki trwałe – 6.473.179,50  Środki trwałe – 6.469.118,58
w tym: w tym:
<ul> <ul>
<li>Grunty - 90.885.00</li>   <li>Grunty - 90.885,00</li>
<li>Budynki - 4.155.468,61</li>  <li>Budynki - 4.155.468,61</li>
<li>Obiekty inżynierii lądowej - 1.657.360,76</li>  <li>Obiekty inżynierii lądowej - 1.657.360,76</li>
<li>Maszyny i urządzenia techniczne - 455.814,90</li>   <li>Maszyny i urządzenia techniczne - 447.753,98</li>
<li>Wyposażenie - 113.650,23</li>   <li>Wyposażenie - 117.650,23</li>
</ul> </ul>
Stan na 01.01.2016r.  Stan na 01.01.2017r.
Nieruchomość zabudowana budynkami użyteczności publicznej położonej przy ul. K.B. Kominka 1 w Polkowicach, tj. blok dydaktyczny wraz z obiektem sportowym, basenem oraz przyległym terenem, przekazany Decyzją Nr 11/2006 z dnia 24.07.2006 r. w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Polkowicach. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Polkowice. Nieruchomość zabudowana budynkami użyteczności publicznej położonej przy ul. K.B. Kominka 1 w Polkowicach, tj. blok dydaktyczny wraz z obiektem sportowym, basenem oraz przyległym terenem, przekazany Decyzją Nr 11/2006 z dnia 24.07.2006 r. w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Polkowicach. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Polkowice.

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Dodaj komentarz