Informacje o szkole

You are viewing an old revision of this post, from 3 września 2014 o 19:39. See below for differences between this version and the current revision.

1. Ogólna liczba uczniów – 725

 • w punkcie przedszkolnym – 21
 • w klasach „0”  – 71
 • w klasach I – 144
 • w klasach II – 97
 • w klasach  III – 76
 • w klasach IV – 115
 • w klasach V – 100
 • w klasach VI – 101

2. Liczba oddziałów:

 • szkoła – 25
 • odziały „0” – 3
 • punkt przedszkolny – 1

3. Liczba nauczycieli i wychowawców:

 • 38 – nauczycieli dyplomowanych
 • 13 – nauczycieli mianowanych
 • 16 – nauczycieli kontraktowych
 •   2 – nauczycieli stażystów

4. Liczba pracowników administracji i obsługi:

a) szkoła

 •  6 osób – administracja
 •  9 osób – obsługa

b) stołówka

 • 1 osoba – administracja
 • 9 osób – obsługa

c) obiekty sportowe

 •  7 osób – obsługa

5. Baza do zajęć edukacyjno-wychowawczych:

 • 23 nowoczesne bardzo dobrze wyposażone (min. w tablice interaktywne) sale dydaktyczne i pracownie przedmiotowe
 • 3 pracownie komputerowe (dysponujące łącznie 37 jednoosobowymi stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu)
 • 2 pracownie językowe (język niemiecki i język angielski)
 • kompleks obiektów sportowych (wyposażony w sprzęt sportowy, który jest na bieżąco uzupełniany):
  • 2 sale gimnastyczne – duża i mała
  • kryty basen
  • 2 boiska sportowe (do siatkówki i koszykówki)
  • sala do zajęć gimnastyki korekcyjnej
  • bieżnie proste oraz skocznie do skoku w dal
 • trzy sale świetlicy szkolnej, w których odbywają się ciekawe zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci młodszych
 • biblioteka szkolna wraz z czytelnią wyposażona w bogaty księgozbiór (ponad 7293 książek, prasa dziecięca i nauczycielska, 424 zbiorów specjalnych: płyty CD i DVD) oraz 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu
 • stołówkę szkolną oferującą smaczne obiady
 • miejsca do wypoczynku (zmodernizowane korytarze szkolne, plac zabaw dla najmłodszych, sala zabaw)

Rejest zmian:

Zmiany:

3 września 2014 o 19:39Current Revision
Content
<strong>1. Ogólna liczba uczniów - 725</strong>  <strong>1. Ogólna liczba uczniów - 729</strong>
<ul> <ul>
<li>w punkcie przedszkolnym – 21</li>  
<li>w klasach „0”  - 71</li>   <li>w klasach „0”  - 25</li>
<li>w klasach I – 144</li>   <li>w klasach I – 180</li>
   <li>w klasach II - 142</li>
   <li>w klasach  III – 98</li>
   <li>w klasach IV - 76</li>
   <li>w klasach V - 112</li>
<li>w klasach II - 97</li>   <li>w klasach VI - 96</li>
<li>w klasach  III – 76</li>   
<li>w klasach IV - 115</li>  
<li>w klasach V - 100</li>  
<li>w klasach VI - 101</li>   
</ul> </ul>
<strong>2. Liczba oddziałów:</strong> <strong>2. Liczba oddziałów:</strong>
<ul> <ul>
<li>szkoła – 25</li>   <li>szkoła – 30</li>
<li>odziały „0” – 3</li>   <li>odziały „0” – 1</li>
<li>punkt przedszkolny – 1</li>  
</ul> </ul>
<strong>3. Liczba nauczycieli i wychowawców:</strong> <strong>3. Liczba nauczycieli i wychowawców:</strong>
<ul> <ul>
<li>38 – nauczycieli dyplomowanych</li>   <li>37 – nauczycieli dyplomowanych</li>
<li>13 – nauczycieli mianowanych</li>   <li>17 – nauczycieli mianowanych</li>
<li>16 – nauczycieli kontraktowych</li>   <li>14 – nauczycieli kontraktowych</li>
<li>  2 – nauczycieli stażystów</li>   <li>  7 – nauczycieli stażystów</li>
</ul> </ul>
<strong>4. Liczba pracowników administracji i obsługi:</strong> <strong>4. Liczba pracowników administracji i obsługi:</strong>
<strong>a) szkoła</strong> <strong>a) szkoła</strong>
<ul> <ul>
<li><strong> </strong>6 osób - administracja</li>  <li><strong> </strong>6 osób - administracja</li>
<li> 9 osób - obsługa</li>  <li> 9 osób - obsługa</li>
</ul> </ul>
<strong>b) stołówka</strong> <strong>b) stołówka</strong>
<ul> <ul>
<li>1 osoba - administracja</li>  <li>1 osoba - administracja</li>
<li>9 osób - obsługa</li>  <li>9 osób - obsługa</li>
</ul> </ul>
<strong>c) obiekty sportowe</strong> <strong>c) obiekty sportowe</strong>
<ul> <ul>
<li><strong> </strong>7 osób – obsługa</li>  <li><strong> </strong>7 osób – obsługa</li>
</ul> </ul>
<strong>5. </strong><strong>Baza do zajęć edukacyjno-wychowawczych:</strong> <strong>5. </strong><strong>Baza do zajęć edukacyjno-wychowawczych:</strong>
<ul style="list-style-type: circle;"> <ul style="list-style-type: circle;">
<li>23 nowoczesne bardzo dobrze wyposażone (min. w tablice interaktywne) sale dydaktyczne i pracownie przedmiotowe</li>  <li>23 nowoczesne bardzo dobrze wyposażone (min. w tablice interaktywne) sale dydaktyczne i pracownie przedmiotowe</li>
<li>3 pracownie komputerowe (dysponujące łącznie 37 jednoosobowymi stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu)</li>  <li>3 pracownie komputerowe (dysponujące łącznie 37 jednoosobowymi stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu)</li>
<li>2 pracownie językowe (język niemiecki i język angielski)</li>  
<li>kompleks obiektów sportowych (wyposażony w sprzęt sportowy, który jest na bieżąco uzupełniany):  
<ul>  
<li>2 sale gimnastyczne – duża i mała</li>  
<li>kryty basen</li>  
<li>2 boiska sportowe (do siatkówki i koszykówki)</li>  
<li>sala do zajęć gimnastyki korekcyjnej</li>  
<li>bieżnie proste oraz skocznie do skoku w dal</li>  
</ul>  
</li>  
<li>trzy sale świetlicy szkolnej, w których odbywają się ciekawe zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci młodszych</li>  
<li>biblioteka szkolna wraz z czytelnią wyposażona w bogaty księgozbiór (ponad 7293 książek, prasa dziecięca i nauczycielska, 424 zbiorów specjalnych: płyty CD i DVD) oraz 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu</li>  
<li>stołówkę szkolną oferującą smaczne obiady</li>  
<li>miejsca do wypoczynku (zmodernizowane korytarze szkolne, plac zabaw dla najmłodszych, sala zabaw)</li>  
</ul> </ul>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.