Informacje o szkole

You are viewing an old revision of this post, from 1 września 2014 o 22:39. See below for differences between this version and the current revision.

Rejest zmian:

Zmiany:

1 września 2014 o 22:39Current Revision
Content
  <strong>1. Ogólna liczba uczniów - 729</strong>
  <ul>
   <li>w klasach „0”  - 25</li>
   <li>w klasach I – 180</li>
   <li>w klasach II - 142</li>
   <li>w klasach  III – 98</li>
   <li>w klasach IV - 76</li>
   <li>w klasach V - 112</li>
   <li>w klasach VI - 96</li>
  </ul>
  <strong>2. Liczba oddziałów:</strong>
 <ul>
   <li>szkoła – 30</li>
   <li>odziały „0” – 1</li>
  </ul>
  <strong>3. Liczba nauczycieli i wychowawców:</strong>
  <ul>
   <li>37 – nauczycieli dyplomowanych</li>
   <li>17 – nauczycieli mianowanych</li>
   <li>14 – nauczycieli kontraktowych</li>
   <li>  7 – nauczycieli stażystów</li>
  </ul>
  <strong>4. Liczba pracowników administracji i obsługi:</strong>
  <strong>a) szkoła</strong>
  <ul>
   <li><strong> </strong>6 osób - administracja</li>
   <li> 9 osób - obsługa</li>
  </ul>
  <strong>b) stołówka</strong>
  <ul>
   <li>1 osoba - administracja</li>
   <li>9 osób - obsługa</li>
  </ul>
  <strong>c) obiekty sportowe</strong>
  <ul>
   <li><strong> </strong>7 osób – obsługa</li>
  </ul>
  <strong>5. </strong><strong>Baza do zajęć edukacyjno-wychowawczych:</strong>
  <ul style="list-style-type: circle;">
   <li>23 nowoczesne bardzo dobrze wyposażone (min. w tablice interaktywne) sale dydaktyczne i pracownie przedmiotowe</li>
   <li>3 pracownie komputerowe (dysponujące łącznie 37 jednoosobowymi stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu)</li>
  </ul>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.