Informacje o szkole

1. Ogólna liczba uczniów – 729

 • w klasach „0”  – 25
 • w klasach I – 180
 • w klasach II – 142
 • w klasach  III – 98
 • w klasach IV – 76
 • w klasach V – 112
 • w klasach VI – 96

2. Liczba oddziałów:

 • szkoła – 30
 • odziały „0” – 1

3. Liczba nauczycieli i wychowawców:

 • 37 – nauczycieli dyplomowanych
 • 17 – nauczycieli mianowanych
 • 14 – nauczycieli kontraktowych
 •   7 – nauczycieli stażystów

4. Liczba pracowników administracji i obsługi:

a) szkoła

 •  6 osób – administracja
 •  9 osób – obsługa

b) stołówka

 • 1 osoba – administracja
 • 9 osób – obsługa

c) obiekty sportowe

 •  7 osób – obsługa

5. Baza do zajęć edukacyjno-wychowawczych:

 • 23 nowoczesne bardzo dobrze wyposażone (min. w tablice interaktywne) sale dydaktyczne i pracownie przedmiotowe
 • 3 pracownie komputerowe (dysponujące łącznie 37 jednoosobowymi stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu)

Rejest zmian: